Kuva New Yorkista: Patrik Floréen, kesäkuu 2019

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen -kurssi kuuluu tietojenkäsittelytieteen kandidaattiohjelman perusopintoihin.

Huomio: Perustamme lisää ryhmiä tarvittaessa, joten ilmoittautukaa rohkeasti jonotuslistalle (ryhmä 99), vaikka kaikki ryhmät näyttäytyvät olevan täynnä.

Huomio: Tieto englannin opetuksen ajoista löytyy moodlesta.

Huomio: Alustavasti oli suunnitteilla että ensimmäiset harjoitusryhmät olisivat jo aloitusviikolla (2.-6.9.), mutta ne ovatkin vasta seuraavalla viikolla (9.-13.9.).

Kurssilla suoritetaan kaksi eri kurssia: tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso TKT10001 Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen (5 op) sekä pakollisen vieraan kielen (englanti) opinnot (4 op).

Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen suoritetaan teksteillä, vertaispalautteilla, esitelmillä ja opponoinneilla, sekä verkkokurssilla tekijänoikeuksista. Osa luennoista toteutetaan poikkeavalla tavalla, mm. paneelikeskusteluna. Kaikkia alla Aikataulu-kohdassa mainittuja luentoaikoja ei tulla käyttämään. Tarkemmat tiedot tulevat kurssin moodle-sivulle.

Englanti suoritetaan kirjoittamalla ja esiintymällä englanniksi, sekä osallistumalla englannin opetukseen. Nämä opetusajat on mainittu moodlessa. Huomatkaa, että englannin kielen opinnot ovat kielikeskuksen järjestämät, mutta erillistä ilmoittautumista ei tarvita - ilmoittautumisen JTKT-kurssille sisältää ilmoittautumisen siihen liitettyyn englannin kielen opetukseen. Englannin kielen suoritusmerkinnästä on kuitenkin kurssin päätyttyä turhaa kysyä muualta kuin kielikeskuksesta.

Huomio! Kurssi on opiskelijapalautteen perusteella muuttunut viimevuotisesta seuraavalla merkittävällä tavalla: Periodissa 2 kirjoitettavat englanninkieliset tekstit ovat aiempaa pitempiä ja niihin liittyvät esitelmätilaisuudet on vain joka toinen viikko; joka toinen viikko on englannin opetusta. Henkilökohtainen englanninkielinen kirjoitus on siirretty kurssin alkuun.

Kurssi soveltuu samanlaisena sekä uudessa tietojenkäsittelytieteen kandidaattiohjelman opiskelijoille, että vanhoille opiskelijoille. Kurssi soveltuu sekä pääaine- että sivuaineopiskelijoille. Kaikki harjoitusryhmät ovat sekä pääaine- että sivuaineopiskelijoille.

Suurin osa kurssista koostuu ryhmäkirjoitustöistä. Alustana käytetään moodle. Tarkemmat ohjeet ja sisältökuvaukset löytyvät moodlesta.

Ensimmäiseen ryhmätapaamiseen (viikolla 9.-13.9.) on osallistuttava, koska silloin muodostetaan ryhmätöitä varten ryhmät. Opiskelijan oletetaan osallistuvan luentoihin, koska luennoilla käsitellään kaikille yhteisiä asioita, niin ettei niitä tarvitsisi käsitellä jokaisessa ryhmässä erikseen (eli jos sanoo ettei tiennyt asiaa joka luennoilla on käsitelty vaikka ei ole mainittu kirjallisesti, niin oma vika!).

Seuraavassa on ohjeita eritaustaisille opiskelijoille.

1) Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja olet aloittanut kandidaatin tutkintoon johtavat opintosi 1.8.2008 tai sen jälkeen: 9 op:n kurssipaketti Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen + vieras kieli suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä syyslukukautenasi.

2) Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja sinulla on jo Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen suoritettuna, mutta vieraan kielen opinnot puuttuvat: Hakeudu Kielikeskuksen kursseille vieraan kielen opintoihin.

3) Olet tietojenkäsittelytieteen pääaineopiskeja ja sinulla on jo vieraan kielen opinnot suoritettuna, mutta Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen puuttuu: Suorita kurssi itseopiskelukurssina Avoimessa yliopistossa (tutkinto-opiskelijoille ilmainen). Huomautus: Voit myös suorittaa tämän normaalin kurssin, niin että jätät englannin suorituksen pois. Suoritat siinä tapauksessa vain 5 op:n Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, vaikka kirjoitat ja esiinnyt englanniksi. Tämä toimii hyvänä englannin kielen harjoitteluna.

4) Olet tietojenkäsittelytieteen sivuaineopiskelija: Voit suorittaa koko 9 op:n paketin. Ainakin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijoille kieliopinnot kelpaavat sellaisenaan tutkintoon. Jos olet jostakin muusta tiedekunnasta, niin varmista omalta pääainelaitokseltasi tai tiedekunnastasi kieliopintojen kelpaavuus. Jos haluat suorittaa kurssin ilman kieliopintoja, hakeudu Avoimen yliopiston itseopiskelukurssille (tutkinto-opiskelijoille ilmainen). Huomautus: Voit myös suorittaa tämän normaalin kurssin, niin että jätät englannin suorituksen pois. Suoritat siinä tapauksessa vain 5 op:n Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen, vaikka kirjoitat ja esiinnyt englanniksi. Tämä toimii hyvänä englannin kielen harjoitteluna.

Avoimen yliopiston kursseista: Avoin yliopisto järjestää itsenäisesti kurssinsa, joten kysymykset näistä kursseista, esimerkiksi ilmoittautumismenettelystä, kuuluu kohdistaa Avoimeen yliopistoon. Itseopiskelu- ja verkkokurssit ovat avoimen yliopiston järjestämiä. Tietojenkäsittelytieteen osaston opetusohjelmassa on vain tämä lähiopetuskurssi.

Linkki avoimen yliopiston tietojenkäsittelytieteen kurssitarjontaan: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/tietojenk%C3%A4si....
Kurssi, joka on ilmainen HY:n perusopiskelijoille on tämä: https://courses.helsinki.fi/fi/aytkt10001/129141542. Kurssin voi aloittaa aikavälillä 15.10.2019 - 20.05.2020.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 3.9.2019
16:15 - 18:00
Ti 10.9.2019
16:15 - 18:00
Ti 17.9.2019
16:15 - 18:00
Ti 1.10.2019
16:15 - 18:00
Ti 8.10.2019
16:15 - 18:00

Muu opetus

12.09. - 17.10.2019 To 16.00-18.00
31.10.2019 To 10.15-12.00
31.10. - 07.11.2019 To 16.00-18.00
21.11.2019 To 16.00-18.00
05.12.2019 To 16.00-18.00
Hannu Kärnä
Opetuskieli: suomi
10.09. - 15.10.2019 Ti 12.15-14.00
29.10. - 05.11.2019 Ti 12.15-14.00
19.11.2019 Ti 12.15-14.00
03.12.2019 Ti 12.15-14.00
Harri Kähkönen
Opetuskieli: suomi
12.09. - 17.10.2019 To 14.15-16.00
31.10. - 07.11.2019 To 14.15-16.00
21.11.2019 To 14.15-16.00
05.12.2019 To 14.15-16.00
Harri Kähkönen
Opetuskieli: suomi
10.09. - 15.10.2019 Ti 14.15-16.00
29.10. - 05.11.2019 Ti 14.15-16.00
19.11.2019 Ti 14.15-16.00
03.12.2019 Ti 14.15-16.00
Harri Kähkönen
Opetuskieli: suomi
12.09. - 17.10.2019 To 10.15-12.00
31.10. - 07.11.2019 To 10.15-12.00
21.11.2019 To 10.15-12.00
05.12.2019 To 10.15-12.00
Patrik Floreen, Laura Ruotsalainen
Opetuskieli: suomi
11.09.2019 Ke 12.15-14.00
18.09. - 16.10.2019 Ke 12.15-14.00
30.10.2019 Ke 10.15-12.00
30.10. - 06.11.2019 Ke 12.15-14.00
20.11.2019 Ke 12.15-14.00
04.12.2019 Ke 12.15-14.00
Hannu Kärnä
Opetuskieli: suomi
13.09. - 18.10.2019 Pe 14.15-16.00
01.11. - 08.11.2019 Pe 14.15-16.00
22.11.2019 Pe 14.15-16.00
Hannu Kärnä
Opetuskieli: suomi
12.09. - 17.10.2019 To 14.15-16.00
29.10.2019 Ti 14.15-16.00
31.10. - 07.11.2019 To 14.15-16.00
21.11.2019 To 14.15-16.00
05.12.2019 To 14.15-16.00
Hannu Kärnä
Opetuskieli: suomi
10.09. - 15.10.2019 Ti 12.15-14.00
28.10.2019 Ma 12.15-14.00
29.10. - 05.11.2019 Ti 12.15-14.00
19.11.2019 Ti 12.15-14.00
03.12.2019 Ti 12.15-14.00
Hannu Kärnä
Opetuskieli: suomi
11.09. - 16.10.2019 Ke 14.15-16.00
30.10. - 06.11.2019 Ke 14.15-16.00
20.11.2019 Ke 14.15-16.00
04.12.2019 Ke 14.15-16.00
Hannu Kärnä
Opetuskieli: suomi
12.09. - 17.10.2019 To 12.15-14.00
31.10. - 07.11.2019 To 12.15-14.00
21.11.2019 To 12.15-14.00
05.12.2019 To 12.15-14.00
Harri Kähkönen
Opetuskieli: suomi

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Ei edeltäviä yliopisto-opintoja.

Tietojenkäsittelytieteen muut opintojaksot syventävät alan osaamista.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tietojenkäsittelytieteestä, mukaan lukien perustietoa alan etiikasta ja immateriaalioikeudesta. Opiskelija on tottunut hakemaan tieteellistä kirjallisuutta ja lukemaan tieteellistä kirjallisuutta englanniksi. Opiskelija osaa kirjoittaa alan asiatekstiä.

Lähiopetuskurssilla opiskelija harjaantuu ryhmä- ja esiintymistaidoissa sekä aikatauluissa pysymisessä.

Tietojenkäsittelytieteen aloituskurssi, suoritetaan opintojen aluksi.

Järjestetään vuosittain syksyllä ja keväällä: kurssi järjestetään lähiopetuksena syksyllä (period I-II), muina aikoina itseopiskelukurssina tai verkkokurssina.

Tietojenkäsittelytieteen perusperiaatteet Peter Denningin jaottelun mukaisesti. Alan keskeistä terminologiaa ja ajankohtaisia teemoja tietojenkäsittelytieteessä, kuten tekoäly.

Alan etiikkaa ja immateriaalioikeutta.

Internetin kautta löydettävä informaatio sekä tieteellisiä artikkeleita, joihin Helsingin yliopistosta on pääsy.

Opiskelijat kirjoittavat yksin ja ryhmissä yhteenvetoja annetuista aiheista. Lähiopetuskurssilla ryhmät alustavat sekä opponoivat muiden ryhmien alustuksia.

Kirjoitukset arvioidaan; tukena arviointiin voi käyttää vertaisarviointia. Lähiopetuskurssilla suulliset esitykset arvioidaan.

Osana arvostelua voi myös käyttää tenttiä, vertaisarvioinnin tasoa ja opiskelija aktiivisuus kurssilla.

Kurssia ei voi suorittaa erilliskokeena.

Pääpaino kurssin arvioinnissa on kirjallisilla töillä.

Kurssi arvioidaan arvosana-asteikolla 0-5.

Kurssi järjestetään lähiopetuksena syksyllä (periodi I-II). Avoin yliopisto tarjoaa kurssin useita kertoja vuodessa monimuotokurssina, itseopiskelukurssina tai verkkokurssina.

Lähiopetuksessa ryhmätöillä ja suullisilla esityksillä on merkittävä osuus. Kirjalliset työt ovat pakolliset. Ryhmätyö vaatii läsnäoloa suullisten esitysten osalta.

Syksyn kurssin yhteydessä voi suorittaa englannin kielen opintoja kurssiin integroituna. Kieliopinnot vaativat läsnäoloa.