Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Luentokurssi 13.1.2020 - 28.2.2020
Ohjelmoinnin perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 23.4.2020 - 23.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Yleinen tentti 22.1.2020 - 22.1.2020
Ohjelmoinnin perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 4.12.2019 - 4.12.2019
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Yleinen tentti 4.9.2019 - 4.9.2019
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Luentokurssi 3.9.2019 - 15.10.2019
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Yleinen tentti 5.6.2019 - 5.6.2019
Ohjelmoinnin perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 29.4.2019 - 29.4.2019
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Yleinen tentti 23.1.2019 - 23.1.2019
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Luentokurssi 14.1.2019 - 3.3.2019
Ohjelmoinnin perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 5.12.2018 - 5.12.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Yleinen tentti 5.9.2018 - 5.9.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Luentokurssi 4.9.2018 - 16.10.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Yleinen tentti 6.6.2018 - 6.6.2018
Ohjelmoinnin perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 20.4.2018 - 20.4.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Yleinen tentti 19.1.2018 - 19.1.2018
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Luentokurssi 15.1.2018 - 15.1.2018
Ohjelmoinnin perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 1.12.2017 - 1.12.2017
Ohjelmoinnin perusteet 5 Cr Luentokurssi 5.9.2017 - 17.10.2017

Kohderyhmä

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Ajoitus

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn ensimmäisessä periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 1 ja 3.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Opintojakson pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu
ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden
ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä opintojaksolla on viikoittaiset
ei-pakolliset luennot (2h / viikko). Kevään opintojakso on luennoton.
Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä opintojaksolla on
pajatoimintaa, missä opiskelijat tekevät opintojakson harjoitustehtäviä
ja saavat tukea niiden tekemiseen opintojakson aiemmin käyneiltä
opiskelijoilta sekä opintojakson henkilökunnalta.

Oppimateriaali

Opintojaksolla on käytössä verkkomateriaali, joka sisältää tarvittaessa
linkkejä lisämateriaaleihin. Verkkomateriaalin ensimmäinen osa
julkaistaan ennen kurssin alkua ja sitä täydennetään kurssin edetessä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakson arvostelu perustuu harjoitustehtäviin sekä kurssin lopussa
järjestettävään tenttiin.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Opintojakson jälkeen suoritetaan opintojakso Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003).

Toteutus

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta
läsnäolo on suotavaa. Opintojaksosta järjestetään lisäksi yleistenttejä.
Näissä opintojakson sisällön voi tenttiä kokonaisuutena, ja näihin
osallistuminen ei vaadi kurssin harjoitustehtävien tekemistä.