Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kaikki oleellinen kurssiin liittyvä löytyy osoitteesta https://materiaalit.github.io/ohjelmointi-18/

Ohjelmoinnin opettelua harkitseva tietää harvion mikä kaikki yhteiskunnassamme nojautuu ohjelmoijien tuottamiin ohjelmistoihin. Ilman ohjelmointia yhteydenpito, kaupankäynti, matkustaminen, terveydenhuolto ja niin edelleen olisivat yksinkertaisesti heikommalla tasolla. Puhelimet eivät toimisi, verkkopankkeja saatika pankki- ja luottokortteja ei olisi, matkojen varaaminen ja henkilöasiakirjojen käyttäminen ei onnistuisi verkon yli, lääketeollisuus ei pystyisi käymään suuria massoja dataa läpi parannuskeinoja etsimisessä, tiedon hakeminen tapahtuisi sana- ja tietokirjoista ja niin edelleen. Margaret Hamilton ei olisi myöskään koskaan kirjoittanut ohjelmaa, joka auttoi avaruuteen pääsemisessä ja kuulennossa.

Tällä kurssilla tutustut ohjelmoinnin perusteisiin hyvin pragmaattisellä lähestymistavalla. Kurssi kestää kolmannen periodin, jonka aikana teet reilusti yli sata toimivaa ohjelmaa.

Luentoja kurssilla on vain yksi. Kurssin aloitusluento järjestetään maanantaina 15.1. klo 14:15 Kumpulan Exactumin salissa B123 (Linus Torvalds -sali).

Kaikki oleellinen kurssiin liittyvä löytyy osoitteesta https://materiaalit.github.io/ohjelmointi-18/ -- tässä kuitenkin pikalista usein kysyttyihin kysymyksiin:

- kurssilla on viikoittaiset tehtävät ja ensimmäisen osan tehtävien deadline on 22.1.
- kurssin lopussa on läsnäoloa vaativa koe (koeaikoja on koeviikolla useita; näistä kerrotaan kurssin edetessä).
- läsnäolo ei ole muuten pakollista
- kurssilla on viikoittain Kumpulan Exactumissa järjestettävää pajaa, minne saa ja kannattaa tulla tekemään ohjelmointitehtäviä. Pajassa on kurssin henkilökuntaa, jotka auttavat kurssiin liittyvissä ongelmissa.
- kurssin arvostelussa yhteensä 70 pistettä saa ohjelmointitehtävien tekemisestä, 30 pistettä kokeesta
- arvosanan 1/5 saa noin 70 pisteellä, 5/5 noin 90 pisteellä. Kurssin läpäisemiseksi tulee kuitenkin saada lisäksi vähintään puolet kokeen pisteistä.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikkaLisätieto
Ma 15.1.2018
14:15 - 16:00

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen aineopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Opintojakson jälkeen suoritetaan opintojakso Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003).

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn ensimmäisessä periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 1 ja 3.

Opintojaksolla on käytössä verkkomateriaali. Verkkomateriaalissa on tarvittaessa linkkejä lisämateriaaleihin.

Opintojakson pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä opintojaksolla on viikoittaiset luennot (2h / viikko). Kevään opintojakso on luennoton. Opintojaksolla on viikoittain palautettavat harjoitustehtävät sekä kolme konekoetta. Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä opintojaksolla on pajatoimintaa, mihin osallistuminen on suositeltavaa. Pajassa opiskelijat tekevät opintojakson harjoitustehtäviä ja saavat tukea opintojakson aiemmin käyneiltä opiskelijoilta sekä opintojakson henkilökunnalta. Opintojaksolla on toisesta viikosta lähtien myös pariohjelmointitehtäviä, joita tehdään pajassa parin kanssa.

Opintojakson arvostelu perustuu kolmeen koneella tehtävään konekokeeseen sekä ohjelmointitehtäviin. Opintojakson aktiviteeteista voi saada yhteensä korkeintaan 100 pistettä.

Kokonaisarvostelussa ohjelmointitehtävien painoarvo on 55 pistettä ja konekokeiden painoarvo on 45 pistettä. Ohjelmointitehtäviä on 7 sarjaa ja konekokeita on 3. Opintojakson viimeisestä konekokeesta tulee saada vähintään puolet pisteistä opintojakson läpäisemiseksi.

Ensimmäinen konekoe käsittelee viikkoja 1-2, toinen konekoe viikkoja 1-4 ja kolmas konekoe viikkoja 1-7.

Pariohjelmointiin osallistumisesta saa lisäpisteitä pisteen viikkoa kohden.

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta läsnäolo on suotavaa. Opintojaksosta järjestetään yleistenttejä, joissa opintojakson sisällön voi tenttiä kokonaisuutena.