Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kaikki oleellinen kurssiin liittyvä löytyy osoitteesta https://materiaalit.github.io/ohjelmointi-18/

Ohjelmoinnin opettelua harkitseva tietää harvion mikä kaikki yhteiskunnassamme nojautuu ohjelmoijien tuottamiin ohjelmistoihin. Ilman ohjelmointia yhteydenpito, kaupankäynti, matkustaminen, terveydenhuolto ja niin edelleen olisivat yksinkertaisesti heikommalla tasolla. Puhelimet eivät toimisi, verkkopankkeja saatika pankki- ja luottokortteja ei olisi, matkojen varaaminen ja henkilöasiakirjojen käyttäminen ei onnistuisi verkon yli, lääketeollisuus ei pystyisi käymään suuria massoja dataa läpi parannuskeinoja etsimisessä, tiedon hakeminen tapahtuisi sana- ja tietokirjoista ja niin edelleen. Margaret Hamilton ei olisi myöskään koskaan kirjoittanut ohjelmaa, joka auttoi avaruuteen pääsemisessä ja kuulennossa.

Tällä kurssilla tutustut ohjelmoinnin perusteisiin hyvin pragmaattisellä lähestymistavalla. Kurssi kestää kolmannen periodin, jonka aikana teet reilusti yli sata toimivaa ohjelmaa.

Luentoja kurssilla on vain yksi. Kurssin aloitusluento järjestetään maanantaina 15.1. klo 14:15 Kumpulan Exactumin salissa B123 (Linus Torvalds -sali).

Kaikki oleellinen kurssiin liittyvä löytyy osoitteesta https://materiaalit.github.io/ohjelmointi-18/ -- tässä kuitenkin pikalista usein kysyttyihin kysymyksiin:

- kurssilla on viikoittaiset tehtävät ja ensimmäisen osan tehtävien deadline on 22.1.
- kurssin lopussa on läsnäoloa vaativa koe (koeaikoja on koeviikolla useita; näistä kerrotaan kurssin edetessä).
- läsnäolo ei ole muuten pakollista
- kurssilla on viikoittain Kumpulan Exactumissa järjestettävää pajaa, minne saa ja kannattaa tulla tekemään ohjelmointitehtäviä. Pajassa on kurssin henkilökuntaa, jotka auttavat kurssiin liittyvissä ongelmissa.
- kurssin arvostelussa yhteensä 70 pistettä saa ohjelmointitehtävien tekemisestä, 30 pistettä kokeesta
- arvosanan 1/5 saa noin 70 pisteellä, 5/5 noin 90 pisteellä. Kurssin läpäisemiseksi tulee kuitenkin saada lisäksi vähintään puolet kokeen pisteistä.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 15.1.2018
14:15 - 16:00

Muu opetus

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Opintojakson jälkeen suoritetaan opintojakso Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003).

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn ensimmäisessä periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 1 ja 3.

Opintojaksolla on käytössä verkkomateriaali, joka sisältää tarvittaessa
linkkejä lisämateriaaleihin. Verkkomateriaalin ensimmäinen osa
julkaistaan ennen kurssin alkua ja sitä täydennetään kurssin edetessä.

Opintojakson pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu
ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden
ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä opintojaksolla on viikoittaiset
ei-pakolliset luennot (2h / viikko). Kevään opintojakso on luennoton.
Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä opintojaksolla on
pajatoimintaa, missä opiskelijat tekevät opintojakson harjoitustehtäviä
ja saavat tukea niiden tekemiseen opintojakson aiemmin käyneiltä
opiskelijoilta sekä opintojakson henkilökunnalta.

Opintojakson arvostelu perustuu harjoitustehtäviin sekä kurssin lopussa
järjestettävään tenttiin. Osallistuakseen kurssin tenttiin, opiskelijan
tulee tehdä kurssin jokaisen viikon tehtävistä vähintään 75 %. Kurssin
arvosana muodostuu seuraavasti:

Arvosana 1: Vähintään 75 % jokaisen osan tehtäväpisteistä, sekä
vähintään 50 % koepisteistä
Arvosana 2: Vähintään 75 % jokaisen osan tehtäväpisteistä, sekä
vähintään 60 % koepisteistä
Arvosana 3: Vähintään 75 % jokaisen osan tehtäväpisteistä, sekä
vähintään 70 % koepisteistä
Arvosana 4: Vähintään 75 % jokaisen osan tehtäväpisteistä, sekä
vähintään 80 % koepisteistä
Arvosana 5: Vähintään 90 % jokaisen osan tehtäväpisteistä, sekä
vähintään 90 % koepisteistä

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta
läsnäolo on suotavaa. Opintojaksosta järjestetään lisäksi yleistenttejä.
Näissä opintojakson sisällön voi tenttiä kokonaisuutena, ja näihin
osallistuminen ei vaadi kurssin harjoitustehtävien tekemistä.

Arto Hellas