Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ensiaskeleet ohjelmointiin Java-kielellä. Ohjelmointipainotteisella kurssilla opit kirjoittamaan ohjelmia sekä ymmärtämään niiden toimintaa.

Kurssilla on vain yksi (ei pakollinen) aloitusluento. Pääpaino kurssilla on omatoimisesti sekä kaikille avoimissa ohjatuissa viikoittaisissa harjoitusryhmissä tehtävissä tehtävissä. Arvostelu perustuu sekä viikoittaisiin harjoitustehtäviin että kurssin lopussa järjestettävään tenttiin. Kurssin ensimmäisten tehtävien viimeinen palautuspäivämäärä on 21.1.

Ilmoittautuminen tapahtuu Oodissa "jonoon". Kaikki jonoon ilmoittautuvat pääsevät kurssille.

**Kurssin tehtäviä voi alkaa tekemään jo nyt.**

Ilmoittaudu
10.12.2018 klo 09:00 - 14.1.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 14.1.2019
14:15 - 16:00

Muu opetus

Materiaalit

Kurssimateriaalina käytetään kevään 2019 Ohjelmoinnin MOOCin materiaalia.

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Opintojakson jälkeen suoritetaan opintojakso Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003).

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn ensimmäisessä periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 1 ja 3.

Opintojaksolla on käytössä verkkomateriaali, joka sisältää tarvittaessa
linkkejä lisämateriaaleihin. Verkkomateriaalin ensimmäinen osa
julkaistaan ennen kurssin alkua ja sitä täydennetään kurssin edetessä.

Opintojakson pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu
ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden
ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä opintojaksolla on viikoittaiset
ei-pakolliset luennot (2h / viikko). Kevään opintojakso on luennoton.
Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä opintojaksolla on
pajatoimintaa, missä opiskelijat tekevät opintojakson harjoitustehtäviä
ja saavat tukea niiden tekemiseen opintojakson aiemmin käyneiltä
opiskelijoilta sekä opintojakson henkilökunnalta.

Opintojakson arvostelu perustuu harjoitustehtäviin sekä kurssin lopussa
järjestettävään tenttiin.

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta
läsnäolo on suotavaa. Opintojaksosta järjestetään lisäksi yleistenttejä.
Näissä opintojakson sisällön voi tenttiä kokonaisuutena, ja näihin
osallistuminen ei vaadi kurssin harjoitustehtävien tekemistä.