Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ohjelmoinnin jatkokurssi (U) 5 Cr Yleinen tentti 26.1.2018 - 26.1.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Luentokurssi 12.3.2018 - 6.5.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Luentokurssi 31.10.2017 - 5.12.2017

Kohderyhmä

Tietojenkäsittelytieteen aineopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kurssilla oletetaan kurssin Ohjelmoinnin perusteet (TKT10002) aihealueiden hyvä tuntemus.

Ajoitus

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn toisessa periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 2 ja 4.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssin pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä kurssilla on viikoittaiset luennot (2h / viikko). Kevään kurssi on luennoton. Kurssilla on viikoittain palautettavat harjoitustehtävät sekä kolme konekoetta. Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä kurssilla on pajatoimintaa, mihin osallistuminen on suositeltavaa. Pajassa opiskelijat tekevät kurssin harjoitustehtäviä ja saavat tukea kurssin aiemmin käyneiltä opiskelijoilta sekä kurssihenkilökunnalta. Kurssilla on toisesta viikosta lähtien myös pariohjelmointitehtäviä, joita tehdään pajassa parin kanssa.

Oppimateriaali

Kurssilla on käytössä verkkomateriaali. Verkkomateriaalissa on tarvittaessa linkkejä lisämateriaaleihin.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssin arvostelu perustuu kolmeen koneella tehtävään konekokeeseen sekä ohjelmointitehtäviin. Kurssin aktiviteeteista voi saada yhteensä korkeintaan 100 pistettä.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin aikana voi suorittaa kurssin Tietokoneen toiminta (TKT10005). Kurssin jälkeen suoritetaan kurssit Tietokantojen perusteet (TKT10004) ja Tietorakenteet (TKT20001).

Toteutus

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta läsnäolo on suotavaa. Kurssista järjestetään yleistenttejä, joissa kurssin sisällön voi tenttiä kokonaisuutena.