Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Luentokurssi 9.3.2020 - 30.4.2020
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Yleinen tentti 8.4.2020 - 8.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ohjelmoinnin jatkokurssi (U) 5 Cr Yleinen tentti 29.1.2020 - 29.1.2020
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Yleinen tentti 20.11.2019 - 20.11.2019
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Luentokurssi 29.10.2019 - 10.12.2019
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Yleinen tentti 5.9.2019 - 5.9.2019
Ohjelmoinnin jatkokurssi (U) 5 Cr Yleinen tentti 19.6.2019 - 19.6.2019
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Yleinen tentti 10.4.2019 - 10.4.2019
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 5.5.2019
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Yleinen tentti 30.1.2019 - 30.1.2019
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Yleinen tentti 21.11.2018 - 21.11.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Luentokurssi 30.10.2018 - 11.12.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Yleinen tentti 6.9.2018 - 6.9.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi (U) 5 Cr Yleinen tentti 20.6.2018 - 20.6.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Luentokurssi 12.3.2018 - 6.5.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi (U) 5 Cr Yleinen tentti 26.1.2018 - 26.1.2018
Ohjelmoinnin jatkokurssi 5 Cr Luentokurssi 31.10.2017 - 5.12.2017

Kohderyhmä

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kurssilla oletetaan kurssin Ohjelmoinnin perusteet (TKT10002) aihealueiden hyvä tuntemus.

Ajoitus

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn toisessa periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 2 ja 4.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssin pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä kurssilla on viikoittaiset luennot (2h / viikko). Kevään kurssi on luennoton. Kurssilla on viikoittain palautettavat harjoitustehtävät. Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä kurssilla on pajatoimintaa, mihin osallistuminen on suositeltavaa. Pajassa opiskelijat tekevät kurssin harjoitustehtäviä ja saavat tukea kurssin aiemmin käyneiltä opiskelijoilta sekä kurssihenkilökunnalta.

Oppimateriaali

Kurssilla on käytössä verkkomateriaali. Verkkomateriaalissa on tarvittaessa linkkejä lisämateriaaleihin.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssin arvostelu perustuu sekä ohjelmointitehtäviin että kokeeseen.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin aikana voi suorittaa kurssin Tietokoneen toiminta (TKT10005). Kurssin jälkeen suoritetaan kurssit Tietokantojen perusteet (TKT10004) ja Tietorakenteet (TKT20001).

Toteutus

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta läsnäolo on suotavaa. Kurssista järjestetään yleistenttejä, joissa kurssin sisällön voi tenttiä kokonaisuutena.