Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kaikki oleellinen kurssiin liittyvä löytyy osoitteesta https://materiaalit.github.io/ohjelmointi-18/

Ohjelmoinnin jatkokurssi on suoraa jatkoa kurssille Ohjelmoinnin perusteet, kts. https://courses.helsinki.fi/en/tkt10002/119553021

Kurssilla ei ole lainkaan luentoja. Kaikki oleellinen kurssiin liittyvä löytyy osoitteesta https://materiaalit.github.io/ohjelmointi-18/ -- tässä kuitenkin pikalista usein kysyttyihin kysymyksiin:

- kurssilla on viikoittaiset tehtävät ja ensimmäisen osan (materiaalin kahdekdsannen osan) tehtävien deadline on 19.3.
- kurssin lopussa on läsnäoloa vaativa koe (koeaikoja on koeviikolla useita; näistä kerrotaan kurssin edetessä).
- läsnäolo ei ole koetta lukuun ottamatta pakollista
- kurssilla on viikoittain Kumpulan Exactumissa järjestettävää pajaa, minne saa ja kannattaa tulla tekemään ohjelmointitehtäviä. Pajassa on kurssin henkilökuntaa, jotka auttavat kurssiin liittyvissä ongelmissa.
- kurssin arvostelussa yhteensä 70 pistettä saa ohjelmointitehtävien tekemisestä, 30 pistettä kokeesta
- arvosanan 1/5 saa noin 70 pisteellä, 5/5 noin 90 pisteellä. Kurssin läpäisemiseksi tulee kuitenkin saada lisäksi vähintään puolet kokeen pisteistä.

Ilmoittaudu

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen perusopintojen pakollinen opintojakso. Avoin kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kurssilla oletetaan kurssin Ohjelmoinnin perusteet (TKT10002) aihealueiden hyvä tuntemus.

Kurssin aikana voi suorittaa kurssin Tietokoneen toiminta (TKT10005). Kurssin jälkeen suoritetaan kurssit Tietokantojen perusteet (TKT10004) ja Tietorakenteet (TKT20001).

Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson ensimmäisen syksyn toisessa periodissa.

Opintojakso järjestetään syys- ja kevätlukukaudella periodeissa 2 ja 4.

Kurssilla on käytössä verkkomateriaali. Verkkomateriaalissa on tarvittaessa linkkejä lisämateriaaleihin.

Kurssin pääpaino on ohjelmoinnissa. Ohjelmointi tapahtuu ohjelmointiympäristössä, joka tarjoaa mahdollisuuden ohjelmointitehtävien automaattiseen tarkastamiseen.

Syyslukukaudella järjestettävällä kurssilla on viikoittaiset luennot (2h / viikko). Kevään kurssi on luennoton. Kurssilla on viikoittain palautettavat harjoitustehtävät sekä kolme konekoetta. Sekä syksyllä että keväällä järjestettävällä kurssilla on pajatoimintaa, mihin osallistuminen on suositeltavaa. Pajassa opiskelijat tekevät kurssin harjoitustehtäviä ja saavat tukea kurssin aiemmin käyneiltä opiskelijoilta sekä kurssihenkilökunnalta. Kurssilla on toisesta viikosta lähtien myös pariohjelmointitehtäviä, joita tehdään pajassa parin kanssa.

Kurssin arvostelu perustuu kolmeen koneella tehtävään konekokeeseen sekä ohjelmointitehtäviin. Kurssin aktiviteeteista voi saada yhteensä korkeintaan 100 pistettä.

Kurssimuotoiset toteutukset eivät vaadi läsnäoloa opiskelijalta, mutta läsnäolo on suotavaa. Kurssista järjestetään yleistenttejä, joissa kurssin sisällön voi tenttiä kokonaisuutena.