Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tietoliikenteen perusteet (U) (MOODLE) 5 Cr Tentti 2.6.2021 - 2.6.2021
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Tentti 6.8.2021 - 6.8.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Luentokurssi 15.3.2021 - 3.5.2021
Tietoliikenteen perusteet (MOODLE) 5 Cr Tentti 21.1.2021 - 21.1.2021
Tietoliikenteen perusteet Moodle 5 Cr Tentti 2.12.2020 - 2.12.2020
Introduction to Networking 5 Cr Luentokurssi 26.10.2020 - 10.12.2020
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Tentti 17.9.2020 - 17.9.2020
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 7.8.2020 - 7.8.2020
Tietoliikenteen perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 3.6.2020 - 3.6.2020
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Luentokurssi 9.3.2020 - 27.4.2020
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 23.1.2020 - 23.1.2020
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 12.12.2019 - 12.12.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 19.9.2019 - 19.9.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 9.8.2019 - 9.8.2019
Tietoliikenteen perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 5.6.2019 - 5.6.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Kurssitentti 7.5.2019 - 7.5.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 3.5.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 24.1.2019 - 24.1.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 13.12.2018 - 13.12.2018
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 20.9.2018 - 20.9.2018
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 10.8.2018 - 10.8.2018
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 6.6.2018 - 6.6.2018
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 26.1.2018 - 26.1.2018
Tietoliikenteen perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 8.12.2017 - 8.12.2017
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Luentokurssi 4.9.2017 - 20.10.2017

Kohderyhmä

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta. Aineopintojen pakollinen opintojakso.

Tarjolla kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Tietokoneen toiminta opintojaksolla käsitellyistä teemoista tarvitaan keskeytykset ja oheislaitteiden käyttötapojen ymmärtäminen, bittitason esityksen tunteminen.

Tietorakenteet ja algoritmit opintojaksolta tarvitaan Dijkstran algoritmin ja Bellman-Ford -algoritmin tuntemus tai ainakin yleinen algoritmien lukutaito.

Laskennan mallit -kurssin käsittelemien äärellisten automaattien tunteminen tukee myös kurssin suorittamista.

Nämä kurssit eivät ole pakollisia ennakkotietoja, mutta silloin oletetut ennakkotiedot joutuu opiskelemaan itsekseen kurssin kuluessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ”miten Internet toimii” ja perustellen kuvata siinä käytettyjä rakenteellisia, teknisiä ja toiminnallisia periaatteita (kuten toimintamallit, rakenneosat, erilaiset osoitteet ja tunnisteet, datan siirto protokollapinon avulla, luotettava kuljetuspalvelu, vuonvalvonta, TCP:n ruuhkanhallinta).
 • osaa selittää asiakas-palvelija malliin perustuvien verkkosovellusten sekä niiden toteutuksessa käytettyjen sovellusprotokollien periaatteet. Osaa kuvata vertaistoimijamallin idean. Osaa selittää, mihin tarvitaan nimipalvelua (DNS) ja kuvata sen rakenteen ja toiminnan.
 • osaa selittää toisaalta miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja toisaalta miten IP-paketti välitetään Internetissä viestin vastaanottajalle.
 • osaa selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnan ja erot. Osaa kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä ja rakenteita.
 • osaa kuvata tietoliikenteeseen kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat. Osaa selittää kuinka palomuuri toimii.

Ajoitus

Järjestetään vuosittain laitoksen mallilukujärjestyksen mukaisella periodilla.

Kurssi suositellaan suoritettavaksi kurssien Tietokoneen toiminta sekä Tietorakenteet ja algoritmit jälkeen. Kurssin voi tehdä myös samanaikaisesti näiden kurssien kanssa.

Sisältö

 • Tietokoneverkot ja Internet
 • Internetin ydin ja protokollapino
 • Sovelluskerros: verkkosovelluksen periaatteet, WWW, pistoke
 • Sovelluskerros: nimipalvelu (DNS), FTP, sähköposti, P2P
 • Kuljetuskerros: luotettavan tiedonsiirron periaatteet
 • Kuljetuskerros: UDP,TCP, TCP:n ruuhkanhallinta
 • Verkkokerros: tehtävät, reititin ja IP
 • Verkkokerros: reititysalgoritmit ja IP-osoitteet
 • Linkkikerros
 • Langaton linkki ja kerrosten yhteistoiminta
 • Tietoturvaa: sähköpostin suojaus ja palomuuri

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

MOOC-materiaalit, luennot ja niissä tapahtuva pienryhmäkeskustelu, itsenäisesti tehtävät harjoitustehtävät ja niiden läpikäynti harjoituksissa, mahdollinen pajaohjaus, kurssikoe ja/tai minikokeet.

Oppimateriaali

Kurose&Ross, Computer Networking, uusin editio

MOOC-materiaalit (Tiina Niklander, 2019) kursseille Tietoliikenteen perusteet 1 (2 op) ja Tietoliikenteen perusteet 2 (3 op).

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään kurssin harjoituksia, harjoitustöitä ja kokeita.

Kurssin arvostelu perustuu ensisijaisesti kokeeseen/minikokeisiin. Myös kurssin kuluessa tehtävillä erilaisissa harjoitustehtävillä ja -töillä on vaikutusta arvosanaan.

Arvostellaan skaalalla 0-5

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Aineopintojen harjoitustyö: Tietoliikenne tarjoaa konkreettisen harjoittelualustan kurssin teoreettisten käsitteiden havainnollistamiseen

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmassa on paljonkin syventävää materiaalia tämän kurssin teemoihin liittyen.

Toteutus

Kurssi sisältää MOOC-materiaalia, luentoja, harjoituksia, kokeita sekä mahdollisesti erilaisten ohjelmistojen käyttöä.

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena ja sen harjoitukset ja kokeet edellyttävät läsnäoloa. Kurssista saatetaan silloin tällöin järjestää osittaisia etäopiskeluversioita.

Kurssiin sisältyy kurssikoe ja/tai minikokeita luentojen yhteydessä.

Erilliskokeella suoritettuna kurssin arvosana perustuu ainoastaan kokeeseen.