Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Luentokurssi 9.3.2020 - 27.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 23.1.2020 - 23.1.2020
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 12.12.2019 - 12.12.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 19.9.2019 - 19.9.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 9.8.2019 - 9.8.2019
Tietoliikenteen perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 5.6.2019 - 5.6.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Kurssitentti 7.5.2019 - 7.5.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Luentokurssi 11.3.2019 - 3.5.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 24.1.2019 - 24.1.2019
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 13.12.2018 - 13.12.2018
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 20.9.2018 - 20.9.2018
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 10.8.2018 - 10.8.2018
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 6.6.2018 - 6.6.2018
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Yleinen tentti 26.1.2018 - 26.1.2018
Tietoliikenteen perusteet (U) 5 Cr Yleinen tentti 8.12.2017 - 8.12.2017
Tietoliikenteen perusteet 5 Cr Luentokurssi 4.9.2017 - 20.10.2017

Kohderyhmä

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta. Aineopintojen pakollinen opintojakso.

Tarjolla kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Tietokoneen toimintaopintojaksolla käsitellyistä teemoista tarvitaan keskeytykset ja oheislaitteiden käyttötapojen ymmärtäminen, bittitason esityksen tunteminen.

Tietorakenteet ja algoritmit opintojaksolta tarvitaan Dijkstran algoritmin ja Bellman-Ford -algoritmin tuntemus tai ainakin yleinen algoritmien lukutaito.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ”miten Internet toimii” ja perustellen kuvata siinä käytettyjä rakenteellisia, teknisiä ja toiminnallisia periaatteita (kuten toimintamallit, rakenneosat, erilaiset osoitteet ja tunnisteet, datan siirto protokollapinon avulla, luotettava kuljetuspalvelu, vuonvalvonta, TCP:n ruuhkanhallinta).
 • osaa selittää asiakas-palvelija malliin perustuvien verkkosovellusten sekä niiden toteutuksessa käytettyjen sovellusprotokollien periaatteet. Osaa kuvata vertaistoimijamallin idean. Osaa selittää, mihin tarvitaan nimipalvelua (DNS) ja kuvata sen rakenteen ja toiminnan.
 • osaa selittää toisaalta miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja toisaalta miten IP-paketti välitetään Internetissä viestin vastaanottajalle.
 • osaa selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnan ja erot. Osaa kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä ja rakenteita.
 • osaa kuvata tietoliikenteeseen kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat. Osaa selittää kuinka palomuuri toimii.

Ajoitus

Järjestetään vuosittain laitoksen mallilukujärjestyksen mukaisella periodilla

Sisältö

 • Tietokoneverkot ja Internet
 • Internetin ydin ja protokollapino
 • Sovelluskerros: verkkosovelluksen periaatteet, WWW, pistoke
 • Sovelluskerros: nimipalvelu (DNS), FTP, sähköposti, P2P
 • Kuljetuskerros: luotettavan tiedonsiirron periaatteet
 • Kuljetuskerros: UDP,TCP, TCP:n ruuhkanhallinta
 • Verkkokerros: tehtävät, reititin ja IP
 • Verkkokerros: reititysalgoritmit ja IP-osoitteet
 • Linkkikerros
 • Langaton linkki ja kerrosten yhteistoiminta
 • Tietoturvaa: sähköpostin suojaus ja palomuuri

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luennot ja viikoittaiset harjoitukset

Oppimateriaali

Kurose&Ross, Computer Networking, uusin editio

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään opintojakson harjoituksia, harjoitustöitä ja kokeita.

Opintojakson arvostelu perustuu ensisijaisesti kokeeseen, mutta harjoitustehtävillä ja -töillä on vaikutusta arvosanaan.

Arvostellaan skaalalla 0-5

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Aineopintojen harjoitustyö: Tietoliikenne tarjoaa konkreettisen harjoittelualustan kurssin teoreettisten käsitteiden havainnollistamiseen

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmassa on paljonkin syventävää materiaalia tämän kurssin teemoihin liittyen.

Toteutus

Toteutetaan lähiopetuksena

Viikottainen läsnäolo on tarpeen harjoituksissa (Mitään tiettyä prosenttilukua ei edellytetä)

Suoritetaan opintojaksolla tai erilliskokeella. Opintojakson suoritus kattaa luennot, harjoitukset ja opintojakson kokeen. Erilliskoe on vain kirjallisuuteen perustuva kuulustelu.