Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Vapaaehtoinen pajaharjoittelu to 14.3. ja pe 15.3. 12-15. Pajassa on mahdollisuus kokeilla erilaisia tietoliikenteeseen liittyviä komentoja sekä tutustua verkkoliikenteen analysointiin.

Minikokeet (luentojen yhteydessä): ma 25.3., ma 8.4. ja ma 29.4. klo 12.15 (Minikokeiden sijaan kurssin voi suorittaa perinteisellä kurssikokeella.)

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 11.3.2019
12:15 - 14:00
Ma 18.3.2019
12:15 - 14:00
Ma 25.3.2019
12:15 - 14:00
Ma 1.4.2019
12:15 - 14:00
Ma 8.4.2019
12:15 - 14:00
Ma 15.4.2019
12:15 - 14:00
Ma 29.4.2019
12:15 - 14:00

Muu opetus

20.03. - 17.04.2019 Ke 14.15-16.00
02.05. - 02.05.2019 To 14.15-16.00
Terho Uotila
Opetuskieli: suomi
21.03. - 11.04.2019 To 12.15-14.00
25.04. - 02.05.2019 To 12.15-14.00
Terho Uotila
Opetuskieli: suomi
21.03. - 11.04.2019 To 14.15-16.00
25.04. - 02.05.2019 To 14.15-16.00
Opetuskieli: suomi
22.03. - 12.04.2019 Pe 10.15-12.00
26.04. - 03.05.2019 Pe 10.15-12.00
Opetuskieli: suomi
22.03. - 12.04.2019 Pe 12.15-14.00
26.04. - 03.05.2019 Pe 12.15-14.00
Tiina Niklander
Opetuskieli: suomi

Materiaalit

Kurssin alkuvaiheessa käytetään verkkokurssia https://johdatus-tietoliikenteeseen-19.mooc.fi/
(Ensimmäinen minikoe kattaa tämän verkkokurssin sisällön.)

Kurssin luentokalvojen kopiot ja viikottaiset harjoitustehtävät toimitetaan kurssin opiskelijoille moodle-alustalla, koska luentomateriaalissa on käytetty oppikirjan kuvia.

Tallennan kurssin luennot sellaisenaan unitubeen. Videot ovat katseltavissa vain na. kurssin moodlessa. Tallennuksen yhteydessä pyrin sallimaan myös luentojen seuraamisen suoratoistona. Luentoa pitäisi voida seurata myös sivulla http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l10. Suoratoiston osalta mitään toiminnallisuustakeita ei anneta.

Kurssin suorittaminen

Kevään 2019 kurssi järjestetään hiukan aiemmasta poikkeavalla tavalla.

Osa kurssin alkuosan materiaalistä katetaan uudella verkkokurssilla Johdatus tietoliikenteeseen ja siksi kurssilla on vain yksi luentokerta viikossa. Tuosta verkkokurssista ei anneta erillistä suoritusmerkintää vaan se on vain tämän kurssin osa.

Kurssilla on viikottaiset harjoitukset, jotka alkavat vasta viikolla 2.

Kurssin suoritus perustuu minikokeisiin, jotka ovat ma 25.3., ma 8.4. ja ma 29.4. klo 12.15 luentosalissa.

Kurssin arvosana määräytyy minikokeiden, harjoitusten ja verkkokurssiaktiivisuuden perusteella.

Jokaisesta minikokeesta saa 15 pistettä, verkkokurssiosiosta voi saada 5 pistettä ja harjoitusaktiivisuudesta 10 pistettä. Näin kurssin maksimipistemäärä on 60 pistettä. 30 pistettä vaaditaan läpipääsyyn ja 50 pistettä riittää arvosanaan 5.

Verkkokurssiosion (mooc) pisteytys: 5/45 -> 1p, 13/45 -> 2p, 21/45 -> 3p, 29/45 -> 4p ja 37/45 -> 5p. Tässä on huomioitu näiden tehtävien teossa ilmenneitä ongelmia.

Harjoitusten pisteytys: kahdella tehtävä yksi kurssipiste eli 2 -> 1p, 20->10p.

Minikokeiden sijaan kurssin voi suorittaa kurssikokeella. Kurssikokeessa on jaossa 45 pistettä ja verkkokurssiosion ja harjoitusaktiivisuuden pisteet kuten minikokeiden kanssa. HUOM: Kurssikokeeseen on ilmoittauduttava erikseen OODIssa.

Opiskelija voi myös tarvittaessa käyttää kurssikoetta erilliskokeena, jolloin kokeen pisteet 45 pistettä skaalataan 60 pisteeseen arvostelua varten. Tällöin verkkokurssista tai harjoitusaktiivisuudesta ei saa pisteitä. Tämä valinta pitää kirjata kurssikokeen koepaperiin.

Tulokset

Kurssin tulokset ovat nyt valmistuneet. Ne päivittyvät pian myös OODIin. (Kurssin erilliskokeena tehneille pisteytys tiedot ovat kokeen sivulla.)

Kurssikokeen pisteet ovat samassa koe1 kohdassa kuin minikokeen pisteet. Jos kurssikokeesta sai enemmän pisteitä kuin minikokeista, niin koetiedoissa on vain kurssikokeen pisteet. Jos minikokeista sai enemmän pisteitä, niin kurssikokeen tietoja ei ole päivitetty minnekään.

Osasto tulospalvelusta tiklistä (https://ilmo.cs.helsinki.fi/tulokset/) voit nähdät omat pisteesi ja arvosanan.

Tilastoja (minikokeissa ja kurssikokeessa yhteensä)
Ilmoittautuneita: 292
Osallistuneita: 251
Kokeessa: 235
Hyväksyttyjä: 216
( 86% osallistuneista, 92% kokeessa olleista

Hylättyjä: 35

Arvosanajakauma
5 : 86 ************************************************************...
4 : 41 *****************************************
3 : 43 *******************************************
2 : 34 **********************************
1 : 12 ************

Palautetilaisuus 23.5 klo 15:00 - 15:30 Tiinan työhuoneessa D225. (aikaa jatketaan, jos paikalla on paljon kyselijöitä.)

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma vastaa opintojaksosta. Aineopintojen pakollinen opintojakso.

Tarjolla kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille

Tietokoneen toimintaopintojaksolla käsitellyistä teemoista tarvitaan keskeytykset ja oheislaitteiden käyttötapojen ymmärtäminen, bittitason esityksen tunteminen.

Tietorakenteet ja algoritmit opintojaksolta tarvitaan Dijkstran algoritmin ja Bellman-Ford -algoritmin tuntemus tai ainakin yleinen algoritmien lukutaito.

Aineopintojen harjoitustyö: Tietoliikenne tarjoaa konkreettisen harjoittelualustan kurssin teoreettisten käsitteiden havainnollistamiseen

Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelmassa on paljonkin syventävää materiaalia tämän kurssin teemoihin liittyen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa selittää ”miten Internet toimii” ja perustellen kuvata siinä käytettyjä rakenteellisia, teknisiä ja toiminnallisia periaatteita (kuten toimintamallit, rakenneosat, erilaiset osoitteet ja tunnisteet, datan siirto protokollapinon avulla, luotettava kuljetuspalvelu, vuonvalvonta, TCP:n ruuhkanhallinta).
 • osaa selittää asiakas-palvelija malliin perustuvien verkkosovellusten sekä niiden toteutuksessa käytettyjen sovellusprotokollien periaatteet. Osaa kuvata vertaistoimijamallin idean. Osaa selittää, mihin tarvitaan nimipalvelua (DNS) ja kuvata sen rakenteen ja toiminnan.
 • osaa selittää toisaalta miten lähettävän ohjelman viesti saadaan IP-pakettiin ja toisaalta miten IP-paketti välitetään Internetissä viestin vastaanottajalle.
 • osaa selittää reitittimen, keskittimen ja kytkimen toiminnan ja erot. Osaa kuvata pakettien, kehysten ja muiden viestien sisältöjä ja rakenteita.
 • osaa kuvata tietoliikenteeseen kohdistuvat riskitekijät ja turvallisuusuhat. Osaa selittää kuinka palomuuri toimii.

Järjestetään vuosittain laitoksen mallilukujärjestyksen mukaisella periodilla

 • Tietokoneverkot ja Internet
 • Internetin ydin ja protokollapino
 • Sovelluskerros: verkkosovelluksen periaatteet, WWW, pistoke
 • Sovelluskerros: nimipalvelu (DNS), FTP, sähköposti, P2P
 • Kuljetuskerros: luotettavan tiedonsiirron periaatteet
 • Kuljetuskerros: UDP,TCP, TCP:n ruuhkanhallinta
 • Verkkokerros: tehtävät, reititin ja IP
 • Verkkokerros: reititysalgoritmit ja IP-osoitteet
 • Linkkikerros
 • Langaton linkki ja kerrosten yhteistoiminta
 • Tietoturvaa: sähköpostin suojaus ja palomuuri

Kurose&Ross, Computer Networking, uusin editio

Luennot ja viikoittaiset harjoitukset

Opintojakson arvioinnissa hyödynnetään opintojakson harjoituksia, harjoitustöitä ja kokeita.

Opintojakson arvostelu perustuu ensisijaisesti kokeeseen, mutta harjoitustehtävillä ja -töillä on vaikutusta arvosanaan.

Arvostellaan skaalalla 0-5

Toteutetaan lähiopetuksena

Viikottainen läsnäolo on tarpeen harjoituksissa (Mitään tiettyä prosenttilukua ei edellytetä)

Suoritetaan opintojaksolla tai erilliskokeella. Opintojakson suoritus kattaa luennot, harjoitukset ja opintojakson kokeen. Erilliskoe on vain kirjallisuuteen perustuva kuulustelu.