Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Web-palvelinohjelmointi Java (HT) 5 Cr Tentti 29.4.2021 - 29.4.2021
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Web-palvelinohjelmointi Java 5 Cr Tentti 28.1.2021 - 28.1.2021
Web-palvelinohjelmointi Java 5 Cr Luentokurssi 27.10.2020 - 18.12.2020
Web-palvelinohjelmointi Java 5 Cr Tentti 10.9.2020 - 10.9.2020
Web-palvelinohjelmointi Java (HT) 5 Cr Verkkotentti 9.6.2020 - 9.6.2020
Web-palvelinohjelmointi Java (HT) 5 Cr Verkkotentti 29.4.2020 - 29.4.2020
Web-palvelinohjelmointi Java (HT/U) 5 Cr Yleinen tentti 30.1.2020 - 30.1.2020
Web-palvelinohjelmointi Java 5 Cr Luentokurssi 29.10.2019 - 13.12.2019
Web-palvelinohjelmointi Java (HT) 5 Cr Yleinen tentti 12.9.2019 - 12.9.2019
Web-palvelinohjelmointi Java (HT/U) 5 Cr Yleinen tentti 12.6.2019 - 12.6.2019
Web-palvelinohjelmointi Java 5 Cr Luentokurssi 12.3.2019 - 5.5.2019
Web-palvelinohjelmointi Java (HT) 5 Cr Yleinen tentti 31.1.2019 - 31.1.2019
Web-palvelinohjelmointi Java (HT) 5 Cr Yleinen tentti 5.12.2018 - 5.12.2018
Web-palvelinohjelmointi Java (HT) 5 Cr Yleinen tentti 13.9.2018 - 13.9.2018
Web-palvelinohjelmointi Java (HT) 5 Cr Yleinen tentti 15.6.2018 - 15.6.2018
Web-palvelinohjelmointi Java (HT) 5 Cr Yleinen tentti 6.4.2018 - 6.4.2018
Web-palvelinohjelmointi Java (HT/U) 5 Cr Yleinen tentti 31.1.2018 - 31.1.2018
Web-palvelinohjelmointi Java 5 Cr Luentokurssi 2.11.2017 - 30.11.2017

Kohderyhmä

Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelman valinnainen kurssi.

Kurssi on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kurssin käyminen edellyttää kurssien Ohjelmoinnin perusteet (TKT10002), Ohjelmoinnin jatkokurssi (TKT10003) ja Tietokantojen perusteet (TKT10004) tuntemisen.

Osaamistavoitteet

Tarkemmat osaamistavoitteet ovat tarjolla kurssin verkkosivuilla. Tähän on laitettu osa osaamistavoitteista:

  • Tunnet asiakas-palvelin -mallin ja osaat toteuttaa yksinkertaisen palvelimen sekä selaimen.
  • Osaat lähettää tietoa palvelimelle ja käsitellä palvelimelle lähetettyä tietoa.
  • Käsittelet useampia tietokantatauluja sisältäviä sovelluksia ja tiedät miten tietokantataulujen väliset viitteet määritellään.
  • Osaat jakaa sovelluksen osia sovelluksen sisäisiksi palveluiksi ja osaat kirjoittaa automaattisesti suoritettavia testejä sovelluksillesi.
  • Osaat selittää autentikaation ja autorisaation erot.
  • Osaat toteuttaa palvelun, joka tarjoaa dataa REST-muotoisen rajapinnan yli.
  • Osaat tehdä selainohjelmistosta JavaScript-pyynnön palvelimelle ja osaat päivittää selaimessa näkyvää näkymää Javascript-pyynnön vastauksen perusteella.

Ajoitus

Kurssi suositellaan suoritettavaksi toisen lukuvuoden syksyllä. Opiskelija voi myös suorittaa sen ensimmäisen opintovuoden keväällä mikäli esitiedot ovat hallussa.

Kurssi järjestetään syyslukukaudella 2. periodissa. Lisäksi se järjestetään avoimen yliopiston kautta kesällä, kattaen sekä 4. että 1. periodin.

Sisältö

Kurssilla Web-palvelinohjelmointi Java opit web-sovellusten toimintaperiaatteet sekä perustaidot web-sovellusten kehittämisestä Java-kielellä. Kurssi koostuu 7 osasta jonka lisäksi kurssilla suoritetaan projekti tehtävien ohella.

Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Kurssimateriaaliin on upotettu tehtäviä joille kurssilla käytössä oleva tmc järjestelmä mahdollistaa automaattinen tarkastaminen. Kurssilla tehtävä projekti myös vertaisarvioidaan.

Oppimateriaali

Kurssilla on kurssisivut jotka oletetaan luettavan kokonaisuudessaan.

Tarkkaa oheislukemissuositusta ei ole.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Kurssin arvostelu perustuu materiaalin tehtäviin sekä laajempaan ohjelmointiprojektiin. Tehtävien painoarvo on 70% kurssin arvostelussa ja projektin sekä sen yhteydessä tehtävien vertaisarvioiden painoarvo on 30% kurssin arvostelussa. Näiden lisäksi on tentti joka arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Suositeltavat valinnaiset opinnot

Full Stack -websovelluskehitys tukee tämän kurssin suorittamista sekä osaamisen kehittymistä erinomaisesti. Kurssin voi suorittaa joko ennen tätä kurssia, tämän aikana tai tämän jälkeen.
Kurssin jälkeen voi omaa osaamista kehittää esimerkiksi avoimessa järjestettävän DevOps with Docker (AYTKT21025en) kautta.

Toteutus

Kurssi on täysin verkossa suoritettava MOOC kurssi. Mitään läsnäolovaatimusta ei ole.