Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 09:00 - 6.1.2020 klo 23:59

Viestit

Elina Billhardt

Julkaistu, 30.3.2020 klo 15:18

Kurssilla ei ole lähiopetusta. Opetus järjestetään verkko-opetuksena Moodlessa.
https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=37122

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 13.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 20.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 27.1.2020
12:15 - 13:45
Ma 3.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 10.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 17.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 24.2.2020
12:15 - 13:45
Ma 9.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 16.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 23.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 30.3.2020
12:15 - 13:45
Ma 6.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 20.4.2020
12:15 - 13:45
Ma 27.4.2020
12:15 - 13:45

Kuvaus

Opintojaksosta vastaa Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma. Opintojakso on vaihtoehtoinen Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman opiskelijoille. Opintojakso ei ole tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Ammattikääntäminen suomesta.

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee erikoisalan tekstilajien ominaispiirteitä, osaa kääntää yksin ja käännöstyöryhmän jäsenenä erikoisalan tekstejä ja käyttää tässä tiedonhaku- ja hallintataitoja sekä soveltaa termityöskentelyn perusperiaatteita.

Opintojaksoa vastaava kurssi järjestetään kerran lukuvuodessa ja se on kahden periodin mittainen. Järjestäminen riippuu kieliparista.

Opintojakson aikana käännetään erikoisalan tekstejä yksin ja/tai kääntäjäryhmän osana käyttämällä erilaisia painettuja ja sähköisiä tietolähteitä sekä tehdään muita tehtäviä, jotka tukevat erikoisalan kääntäjän taitojen kehittymistä, kuten termitöitä ja taustoittavia tiedonhakutehtäviä.

Opintojaksossa käännetään suomesta, jos Kauppa ja talous I -jaksossa on käännetty vain suomeen. Opintojakson voi suorittaa myös toisessa kieliparissa.

Kurssin oppimateriaali on pääosin kurssin verkko-oppimisympäristössä.

Opintojakso pitää sisällään luento-osuuksia ja itsenäistä työskentelyä. Oppimistehtäviä käydään läpi ryhmässä.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosanaan vaikuttavat opiskelijan suoriutuminen annetuista tehtävistä ja aktiivisuus oppitunneilla.

Opintojakso koostuu harjoitustunneista, ja se toteutetaan lähiopetuksena. Opintojaksoon liittyy kotitehtäviä, jotka ovat käännöstehtäviä ja erilaisia oppimistehtäviä. Pakollinen läsnäolo.

Kieliparikohtainen vastuuhenkilö.