Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
13.8.2019 klo 09:00 - 5.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
10:15 - 11:45
To 12.9.2019
10:15 - 11:45
To 19.9.2019
10:15 - 11:45
To 26.9.2019
10:15 - 11:45
To 3.10.2019
10:15 - 11:45
To 10.10.2019
10:15 - 11:45
To 17.10.2019
10:15 - 11:45
To 31.10.2019
10:15 - 11:45
To 7.11.2019
10:15 - 11:45
To 14.11.2019
10:15 - 11:45
To 21.11.2019
10:15 - 11:45
To 28.11.2019
10:15 - 11:45
To 5.12.2019
10:15 - 11:45
To 12.12.2019
10:15 - 11:45

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Johdatus musiikintutkimukseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa lähestyä kaikenlaista musiikkia kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä. Hän osaa myös eritellä etnomusikologian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen yhtymäkohdat ja erot. Hän tuntee tapoja tutkia kulttuurianalyyttisesti ja kulttuurikriittisesti erilaisia musiikkikulttuurisia ilmiöitä. Hänellä on kyky kehittää osaamistaan eteenpäin itsenäisen opiskelun ja tutkimustyön muodossa.

Järjestetään 1. periodilla.

Etnomusikologian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen historia ja nykypäivä, niiden tutkimuskohteet sekä kulttuurianalyyttiset ja kulttuurikriittiset otteet ja menetelmät musiikintutkimuksessa. Opiskelijan odotetaan osallistuvan aktiivisesti luennoilla käytyihin keskusteluihin omaan musiikkikulttuuriseen taustaansa nojautuen.

  • P. Moisala - E. Seye (toim.), Musiikki kulttuurina
  • T. Turino, Music as Social Life: The Politics of Participation
  • J. Blacking, How Musical is Man?
  • M. Clayton - T. Herbert - R. Middleton (eds.), The Cultural Study of Music
  • T. C. Small, Musicking: The Meanings of Performing and Listening

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnissa painotetaan kykyä omaksua asiakokonaisuuksia, teorioita ja termejä siten, että opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa tietoa.

Luentosarja, lukupäiväkirja tai kirjatentti.