Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.10.2019 klo 08:00 - 29.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 29.10.2019
12:15 - 13:45
Ti 5.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 12.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 19.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 26.11.2019
12:15 - 13:45
Ti 3.12.2019
12:15 - 13:45
Ti 10.12.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen opintosuunnan opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on kehittynyt hyvä yleiskuva valitusta musiikinlajista, musiikkityylistä tai -kulttuurista, sitä koskevista musiikintutkimuksellisista lähestymistavoista ja näihin liittyvästä kirjallisuudesta. Hän ymmärtää ja osaa vertailla erilaisia aihepiiriä käsitteleviä näkökulmia. Hänellä on kyky kehittää osaamistaan eteenpäin itsenäisen opiskelun ja tutkimustyön muodossa liittyen esimerkiksi kandidaatin tutkielmaan.

Kurssilla tutustutaan ekokriittisen musiikintutkimuksen eli ekomusikologian peruskäsitteisiin ja tutkimustapoihin. Luennoilla tarkastellaan eri aikakausien luontoaiheista musiikkia ja analysoidaan musiikin ekologista merkitystä ympäristöongelmien kannalta.
Torvinen, Juha 2012. Johdatus ekomusikologiaan: musiikintutkimuksen vastuu ympäristökriisien aikakaudella. Etnomusikologian vuosikirja 24, sivut 8–34.
Allen, Aaron S. & Kevin Dawe (toim.) 2015. Current Directions in Ecomuscology: Music, Culture, Nature. New York & London: Routledge.
Torvinen, Juha & Susanna Välimäki (toim.) Musiikki ja luonto: soiva kulttuuri ympäristökriisin aikakaudella. Turku: Utukirjat (ilmestyy loppusyksystä 2019).

Arviointiasteikko 0-5. Arvioinnin kriteerinä on kyky omaksua valittuun aihepiiriin kuuluvia asiakokonaisuuksia, teorioita ja termejä siten, että kykenee esittämään omia ajatuksiaan niiden pohjalta selkeästi ja soveltamaan opittua tietoa näkemyksellisesti.

Luennot ja luennoilla annettavat lisätehtävät.

Juha Torvinen