Nobel-mitali.

Muutos suoritustavassa koronavirusepidemian vuoksi: rästitentti 3.4. suoritetaan Moodle-sivun kautta kotitenttinä. Jos olet tulossa rästitenttiin, ilmoittaudu normaalisti ja varaa aika tentin tekemiseen 3.4. Tenttiä ei siis järjestetä yliopistolla. Lisätietoja kurssin Moodle-sivulta: https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=34952

Vuodesta 1901 jaettu Nobelin palkinto on maailman tunnetuin kirjallisuuspalkinto. Luentokurssilla perehdytään palkintoon instituutiona: mihin arvoihin se perustuu, miten sen saajista päätetään ja mitä vaikutuksia sillä on kirjallisuuden kentällä ja laajemminkin yhteiskunnassa. Nobelin saaneet kirjailijat muodostavat oman maailmankirjallisuuden kaanoninsa, mutta mukaan mahtuu myös kirjailijoita, jotka on sittemmin unohdettu. Nobelin palkintoon – kuten mitä hyvänsä merkittävää taidepalkintoon – kohdistuu aina sekä vaikutusyrityksiä että kritiikkiä. Kurssilla tarkastellaan, miten ne ovat muovanneet palkintoa ja sen vastaanottoa. Kahden johdantoluennon jälkeen yksittäisten luentojen aiheina ovat eri maiden Nobel-kirjailijat ja heidän tuotantonsa.

Suoritusmuoto: tentti.

Ilmoittaudu kurssille Weboodissa 10.12.2019--14.1.2020 välisenä aikana.

Huomaa, että yksi luennoista pidetään ruotsiksi ja yksi englanniksi. Luentoja on 1-2 krt/viikko.

Luennot tiistaisin klo 16–18 Metsätalon salissa 6, keskiviikkoisin klo 12–14 Porthanian salissa P674.

Ti 14.1.2020, klo 16–18
Dos. Sanna Nyqvist, yleinen kirjallisuustiede
Johdanto: Nobelin kirjallisuuspalkinto maailmankirjallisuuden instituutiona

Ke 15.1.2020, klo 12–14 – HUOM. PÄIVÄ MUUTTUNUT AIEMMIN ILMOITETUSTA
Prof. Ebba Witt-Brattström, nordisk litteratur
Ruotsin Akatemia ja naisnobelistit (huom. luento on ruotsiksi)

Ke 22.1.2020, klo 12–14
Dos. Sanna Nyqvist, yleinen kirjallisuustiede
Selma Lagerlöf (1909)

Ti 28.1.2020, klo 16–18
Prof. emeritus H. K. Riikonen, yleinen kirjallisuustiede
Thomas Mann (1929)

Ke 29.1.2020, klo 12–14
Dos. Panu Rajala, kotimainen kirjallisuus
F. E. Sillanpää (1939)

Ti 4.2.2020, klo 16–18
FT Anne Riippa, Ranskan kirjallisuus
André Gide (1947) ja Albert Camus (1957)

Ke 5.2.2020, klo 12–14
Dos. Sanna Turoma, Venäjän kirjallisuus
Joseph Brodsky (1987)

Ti 11.2.2020, klo 16–18
FM Miika Pölkki, Japanin kirjallisuus
Yasunari Kawabata (1968) ja Kenzaburo Oe (1994)

Ti 25.2.2020, klo 16–18
FM Tapani Kärkkäinen, Puolan kirjallisuuden asiantuntija ja kääntäjä
Olga Tokarczuk (2018)

Ke 26.2.2020, klo 12–14
Prof. Bo Pettersson, Yhdysvaltain kirjallisuus
Bob Dylan (2016) (huom. luento on englanniksi)

Kurssin kirjallisuuslistan löydät valikosta kohdasta "Materiaalit". Suosittelen, että alat lukea kurssikirjallisuutta jo ennen kurssin alkua.

Tiedot suoritustavata löytyvät kohdasta "Kurssin suorittaminen".

Kurssin sisältökuvaus kohdassa "Kuvaus" on opintojakson yleinen kuvaus, eikä siis koske tätä kurssia. Kuvaus-kohdassa mainittuja teoksia EI lueta tällä kurssilla.

Kurssin vastuuopettaja on yleisen kirjallisuustieteen dosentti Sanna Nyqvist. Lisätietoja voit kysellä osoitteesta sanna.nyqvist@helsinki.fi tai puhelimitse 02941 24327.

Ilmoittaudu
10.12.2019 klo 09:00 - 14.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 14.1.2020
16:15 - 17:45
Ke 15.1.2020
12:15 - 13:45
Ke 22.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 28.1.2020
16:15 - 17:45
Ke 29.1.2020
12:15 - 13:45
Ti 4.2.2020
16:15 - 17:45
Ke 5.2.2020
12:15 - 13:45
Ti 11.2.2020
16:15 - 17:45
Ti 25.2.2020
16:15 - 17:45
Ke 26.2.2020
12:15 - 13:45

Materiaalit

Kurssin kirjallisuuslista.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan tenttimällä. Tenttiin luetaan kirjallisuuslistassa mainitut teokset listoilta A ja B1 tai A ja B2. Luettavana on tutkimuskirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta.

Tentti: ke 4.3.2020 klo 12--14, P674. Tähän tenttiin ei tarvitse ilmoittautua.
Uusintatentti: pe 3.4.2020 klo 12.30--14.30. Tämä tentti on rästitentti, johon pitää ilmoittautua.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tarkastella musiikkia, kirjallisuutta, teatteria, elokuvia ja estetiikkaa kulttuurin ja yhteiskunnan eri ulottuvuuksien kytköksissä. Hän osaa eritellä kulttuurin ja yhteiskunnan taiteen tekijälle ja taiteelliselle prosessille asettamia odotuksia, rajoja ja mahdollisuuksia. Hän kykenee hahmottamaan myös mahdollisuuksia, joita taiteenaloilla ja estetiikalla on vaikuttaa tulevaisuuden yhteiskuntaan.

Taiteiden tehtävät yhteiskunnassa; taiteiden ja estetiikan kulttuurinen muotoutuminen; taiteet ja taloudellinen tuki; taiteiden ja estetiikan yhteiskunnallinen vaikutus. Opintojakson tarkempi sisältö määrittyy sen suorittamistavan perusteella.

Koskinen, Taava (toim.): Kirjoituksia neroudesta - Myytit, kultit, persoonat

Alxander, Viktoria: Sociology of the arts: exploring fine and popular forms

During, Simon: Cultural studies: a critical introduction

Aviointiasteikko 0-5. Kirjatentin arvostelussa painotetaan luetun muistamisen lisäksi tenttikirjallisuuden sisällön hallitsemista ja kykyä yhdistellä opittua. Lukupäiväkirjan arvostelussa painotetaan luetun sisällön tiivistämistä itsereflektiivisesti havainnoiden.

HUOM! Ei luentoa: 21.1.,12.2., 18.2.,19.2.

Luentosarja ja siinä annetut tehtävät, kirjatentti tai lukupäiväkirja.