Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.8.2018 klo 12:00 - 5.12.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 5.9.2018
12:15 - 13:45
Ke 12.9.2018
12:15 - 13:45
Ke 19.9.2018
12:15 - 13:45
Ke 26.9.2018
12:15 - 13:45
Ke 3.10.2018
12:15 - 13:45
Ke 10.10.2018
12:15 - 13:45
Ke 17.10.2018
12:15 - 13:45
Ma 29.10.2018
12:15 - 13:45
Ke 31.10.2018
10:15 - 11:45
Ma 5.11.2018
12:15 - 13:45
Ke 7.11.2018
10:15 - 11:45
Ma 12.11.2018
12:15 - 13:45
Ke 14.11.2018
10:15 - 11:45
Ma 19.11.2018
12:15 - 13:45
Ke 21.11.2018
10:15 - 11:45
Ma 26.11.2018
12:15 - 13:45
Ke 28.11.2018
10:15 - 11:45
Ma 3.12.2018
12:15 - 13:45
Ke 5.12.2018
10:15 - 11:45

Kuvaus

- opiskelija hahmottaa kirkkohistorian luonteen suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin

- opiskelija muistaa ja osaa nimetä kirkkohistoriallisia aikakausia sekä periodisointiin liittyvän haasteita

- opiskelija ymmärtää tutkimuksen ja muun kirjallisuuden eron sekä osaa alustavasti soveltaa tutkimuksia kurssiin liittyvissä tehtävissä

- opiskelija osaa selittää, mikä on konteksti ja mikä on lähde

- opiskelijalla on valmius tarkastella ja pohtia kontekstin sekä syy- ja seuraussuhteiden merkitystä eri aikakausina

- opiskelija osaa erotella erilaisia lähdetyyppejä toisistaan

- opiskelija kykenee alustavasti soveltamaan lähdekritiikkiä

- opiskelijan yhteistyötaidot vahvistuvat, hän ottaa vastuuta omasta ja toisten oppimisesta

- osallistuminen opetukseen ja tehtävät

- Vaihtoehtoinen suoritustapa: AYTUK-102

- suositeltavaa kirjallisuutta, joita voi oman valinnan mukaan käyttää ryhmätehtävän tekemiseen.

* Cambridge History of Christianity 1–9. 2005–2009. Myös e-kirjana.

* Kaarlo Arffman, Kristinuskon historia

* Simo Heininen & Markku Heikkilä, Suomen kirkkohistoria

- kurssin kokonaisarvosana 0–5

- arviointikriteerit: ryhmätehtävä asteikolla 0–5 50 % ja luentoihin liittyvät tehtävät asteikolla 0–5 50%

Huom: kurssilla luettavien lähteiden kieli voi olla myös ruotsi ja englanti

- luennot tehtävineen, joista yksi ryhmätehtävä, yht.38 t

Mikäli opiskelija ei pysty osallistumaan luento-opetukseen, on vaihtoehtoinen suoritustapa Avoimen yliopiston järjestämä verkkokurssi AYTUK-102.