Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 4.9.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 4.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 11.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 18.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 25.9.2019
12:15 - 13:45
Ke 2.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 9.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 16.10.2019
12:15 - 13:45
Ma 28.10.2019
12:15 - 13:45
Ke 30.10.2019
10:15 - 11:45
Ma 4.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 6.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 11.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 13.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 18.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 25.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 27.11.2019
10:15 - 11:45
Ma 2.12.2019
12:15 - 13:45
Ke 4.12.2019
10:15 - 11:45

Kuvaus

- opiskelija hahmottaa kirkkohistorian luonteen suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin

- opiskelija muistaa ja osaa nimetä kirkkohistoriallisia aikakausia sekä periodisointiin liittyvän haasteita

- opiskelija ymmärtää tutkimuksen ja muun kirjallisuuden eron sekä osaa alustavasti soveltaa tutkimuksia kurssiin liittyvissä tehtävissä

- opiskelija osaa selittää, mikä on konteksti ja mikä on lähde

- opiskelijalla on valmius tarkastella ja pohtia kontekstin sekä syy- ja seuraussuhteiden merkitystä eri aikakausina

- opiskelija osaa erotella erilaisia lähdetyyppejä toisistaan

- opiskelija kykenee alustavasti soveltamaan lähdekritiikkiä

- opiskelijan yhteistyötaidot vahvistuvat, hän ottaa vastuuta omasta ja toisten oppimisesta

- osallistuminen opetukseen ja tehtävät

- Vaihtoehtoinen suoritustapa: AYTUK-102

- suositeltavaa kirjallisuutta, joita voi oman valinnan mukaan käyttää ryhmätehtävän tekemiseen.

* Cambridge History of Christianity 1–9. 2005–2009. Myös e-kirjana.

* Kaarlo Arffman, Kristinuskon historia

* Simo Heininen & Markku Heikkilä, Suomen kirkkohistoria

- kurssin kokonaisarvosana 0–5

- arviointikriteerit: ryhmätehtävä asteikolla 0–5 50 % ja luentoihin liittyvät tehtävät asteikolla 0–5 50%

Huom: kurssilla luettavien lähteiden kieli voi olla myös ruotsi ja englanti

- luennot tehtävineen, joista yksi ryhmätehtävä, yht.38 t

Mikäli opiskelija ei pysty osallistumaan luento-opetukseen, on vaihtoehtoinen suoritustapa Avoimen yliopiston järjestämä verkkokurssi AYTUK-102.