Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Proseminaari: Kirkkohistoria - keskiaika ja reformaatio 4 Cr Seminaari 27.1.2020 - 27.4.2020
Proseminaari: Sukupuoli ja Suomen luterilainen kirkko 4 Cr Seminaari 30.1.2020 - 30.4.2020
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Proseminaari: Pastoraaliteologia 4 Cr Seminaari 20.1.2020 - 12.2.2020
Proseminaari: Kristilliset elämänvaiheet, elämäntyylit ja elämäkerrat 4 Cr Seminaari 14.11.2019 - 25.2.2020
Proseminaari: Kristinuskon leviäminen 4 Cr Seminaari 14.11.2019 - 13.2.2020
Uskontokasvatuksen proseminaari 4 Cr Seminaari 13.11.2019 - 14.2.2020
Proseminaari: Käytännöllinen teologia 4 Cr Seminaari 13.11.2019 - 5.2.2020
Proseminaari: Uusimman ajan kirkkohistoria 4 Cr Seminaari 31.10.2019 - 5.12.2019
Kirkkososiologian ja kaupunkiteologian proseminaari: Uskonto ja tunteet 4 Cr Seminaari 30.10.2019 - 19.2.2020
Proseminaari: Luterilainen ja ekumeeninen teologia 4 Cr Seminaari 30.10.2019 - 26.2.2020
Uskontotieteen proseminaari 4 Cr Seminaari 28.10.2019 - 24.2.2020
Proseminaari: Rakkaus Raamatussa 4 Cr Seminaari 28.10.2019 - 12.2.2020
Proseminaari: Dogmatiikka 4 Cr Seminaari 11.9.2019 - 11.12.2019
Proseminaari: Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka 4 Cr Seminaari 5.9.2019 - 12.12.2019
Proseminaari: Uskonnonfilosofia 4 Cr Seminaari 5.9.2019 - 12.12.2019
Proseminaari: Käytännöllinen teologia 4 Cr Seminaari 14.1.2019 - 3.3.2019
Proseminaari: Kirkkososiologia - Yksilöt ja yhteisöt merkityksen etsijöinä 4 Cr Seminaari 23.11.2018 - 5.2.2019
Proseminaari: Kirkkohistoria 4 Cr Seminaari 22.11.2018 - 20.2.2019
Proseminaari: Julkisuus ja oikeus käytännöllisen teologian kysymyksenä. 4 Cr Seminaari 20.11.2018 - 5.2.2019
Proseminaari: Sielunhoito tänään 4 Cr Seminaari 14.11.2018 - 13.2.2019
Proseminaari: Uskonnonfilosofia 4 Cr Seminaari 5.11.2018 - 27.2.2019
Proseminaari: Raamattu ja metaforat 4 Cr Seminaari 31.10.2018 - 26.2.2019
Proseminaari: Ihmis-, eläin- ja ympäristöoikeuksien etiikkaa 4 Cr Seminaari 31.10.2018 - 4.2.2019
Proseminaari: toivon ja vapauden teologia 4 Cr Seminaari 30.10.2018 - 26.2.2019
Proseminaari: Apostoliset isät 4 Cr Seminaari 30.10.2018 - 19.2.2019
Proseminaari: Kristologia 4 Cr Seminaari 30.10.2018 - 26.2.2019
Proseminaari: Raamatun tekstikritiikki 4 Cr Seminaari 29.10.2018 - 11.1.2019
Proseminaari: Uusimman ajan kirkkohistoria 4 Cr Seminaari 29.10.2018 - 12.12.2018
Proseminaari: Kaupunkiteologia 4 Cr Seminaari 29.10.2018 - 25.2.2019
Proseminaari: kirkkohistoria - Keskiaika ja reformaatio 4 Cr Seminaari 18.9.2018 - 11.12.2018
Proseminaari: Käytännöllinen teologia 2 4 Cr Seminaari 15.1.2018 - 22.3.2018
Proseminaari: Diakonian teologia 4 Cr Seminaari 12.12.2017 - 27.2.2018
Proseminaari: Kaupunkilainen köyhyys ja kansalaisyhteiskunta 4 Cr Seminaari 12.12.2017 - 18.4.2018
Proseminaari: Uskonnonfilosofia 4 Cr Seminaari 11.12.2017 - 19.2.2018
Proseminaari: Keskiaika ja reformaatio 4 Cr Seminaari 5.12.2017 - 27.2.2018
Proseminaari: Minä, me ja muut - uskonnolliset sisä- ja ulkoryhmät 4 Cr Seminaari 29.11.2017 - 13.3.2018
Proseminaari: Kristinuskon historia ja uskontojen tutkimus 4 Cr Seminaari 29.11.2017 - 1.3.2018
Proseminaari: Sielunhoito tänään 4 Cr Seminaari 17.11.2017 - 14.2.2018
Proseminaari: Teologinen etiikka ja sosiaalietiikka 4 Cr Seminaari 14.11.2017 - 28.2.2018
Proseminaari: Suomen kirkon historia II maailmansodan jälkeen 4 Cr Seminaari 7.11.2017 - 20.2.2018
Proseminaari: Teologiset ihmiskäsitykset 4 Cr Seminaari 7.11.2017 - 1.3.2018
Proseminaari: Muinainen Lähi-itä Raamatun synty-ympäristönä 4 Cr Seminaari 6.11.2017 - 21.2.2018
Proseminaari: Ystävät, viholliset ja identiteetti varhaiskristillisyydessä 4 Cr Seminaari 1.11.2017 - 22.2.2018
Proseminaari: Texts, contexts & controversies/Lähteet, kontekstit ja polemiikki 4 Cr Seminaari 31.10.2017 - 26.2.2018
Proseminaari: Uskontotiede, Taira 4 Cr Seminaari 31.10.2017 - 27.2.2018
Proseminaari: uskontotiede Pesonen 4 Cr Seminaari 31.10.2017 - 27.2.2018
Proseminaari: uskontotiede, Bergholm 4 Cr Seminaari 30.10.2017 - 26.2.2018
Proseminaari: Raamatun ja opillisen tradition käyttö ei-länsimaisessa teologiassa 4 Cr Seminaari 30.10.2017 - 26.2.2018
Proseminaari: Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian 1800- ja 1900-luvuilla 4 Cr Seminaari 25.9.2017 - 13.12.2017

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Osaamistavoitteet

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Toteutus

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely