Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
6.10.2017 klo 09:00 - 24.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 12.12.2017
12:15 - 15:45
Ti 16.1.2018
10:15 - 13:45
Ti 23.1.2018
10:15 - 13:45
Ti 30.1.2018
10:15 - 13:45
Ti 6.2.2018
10:15 - 13:45
Ti 13.2.2018
10:15 - 13:45
Ti 20.2.2018
10:15 - 13:45
Ti 27.2.2018
10:15 - 13:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaarissa hyödynnetään aikaisemmissa opinnoissa saatuja tutkimus- ja viestintätaitoja ja syvennetään niitä. Opintojaksoon sisältyy myös tiedonhankintaopintoja (1 op). Opiskelija tekee proseminaarin yhteydessä kanditutkielman.

3. vuoden HOPS suoritetaan laatimalla alustava opintosuunnitelma maisteriopinnoille, kostamalle portfolio opintojen aikana kerättyihin materiaaleihin pohjautuen , jonka tekemisessä hyödynnetään HowULearnista saatua palautetta.

Hyväksytty - hylätty.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=57

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely