Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
6.10.2017 klo 09:00 - 24.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 17.11.2017
08:15 - 11:45
Pe 24.11.2017
08:15 - 11:45
To 7.12.2017
09:15 - 12:45
Ke 31.1.2018
10:15 - 13:45
Ke 7.2.2018
10:15 - 13:45
Ke 14.2.2018
10:15 - 13:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Opiskelija laatii kandidaatintutkielman ja osallistuu seminaarin toimintaan.

3. vuoden HOPS suoritetaan laatimalla alustava opintosuunnitelma maisteriopinnoille, kostamalle portfolio opintojen aikana kerättyihin materiaaleihin pohjautuen , jonka tekemisessä hyödynnetään HowULearnista saatua palautetta.

Hyväksytty - hylätty.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=57

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely