Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
6.10.2017 klo 09:00 - 24.10.2017 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Viestit

Pekka Kärkkäinen

Julkaistu, 19.10.2017 klo 16:36

Hei kaikille

Olen lisännyt proseminaarin kurssisivulle tietoja seminaarin työskentelytavoista kohtaan Kurssin suorittaminen, sekä ehdotuksia kanditutkielman aiheiksi kohtaan Tehtävät.

Ystävällisin terveisin,

Pekka Kärkkäinen

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 7.11.2017
08:15 - 11:45
Ti 21.11.2017
08:15 - 11:45
Ti 5.12.2017
08:15 - 11:45
To 18.1.2018
13:15 - 16:45
To 1.2.2018
13:15 - 16:45
To 15.2.2018
13:15 - 16:45
To 1.3.2018
13:15 - 16:45

Tehtävät

Ehdotuksia kanditutkielman aiheiksi

1. Ihmisen henki Augustinuksen teoksen De civitate Dei 10. kirjassa
2. Profeetalliset unet ja sisäiset aistit Tuomas Akvinolaisella
3. Mielikuvitus Gerardus de Zutphanian teoksessa De reformatione virium animae
- saatavilla lat./ranska
4. Luonnolliset tunteet Lutherin Genesis-luentojen patriarkkakertomuksissa
5. Christian Perspectives on Theological Anthropology ja ortodoksinen teologia
6. Luterilainen/ortodoksinen ihmiskäsitys Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon välisissä oppineuvotteluissa Turussa 2005.

Kurssin suorittaminen

Seminaarin alkupuolella käsitellään yhdessä systemaattisen teologian kanditutkielman tekoon liittyviä kysymyksiä. Seminaarin loppupuolella osanottajat tuottavat kandityötä valmistelevia tekstejä. Jokaisella tekstillä on kaksi kommentoijaa ja osa kommentoinnista tapahtuu ennen kokoontumista Moodlessa. Seminaarin suorittaminen edellyttää osallistumista kokoontumisiin sekä annettujen tehtävien suorittamista. Poissaolot tulee korvata opettajan kanssa sovitulla tavalla.

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaarissa valmistellaan kandidaatintutkielmia, jotka käsittelevät teologisia käsityksiä ihmisestä, ihmisen mielestä ja ihmisruumiista varhaiskirkosta nykyaikaan. Modernista keskustelusta suositellaan ekumeenisessa työskentelyssä syntyneitä lähteitä. Opiskelija rajaa kandidaatintutkielmansa lähdeaineiston ja tutkimuskysymyksen seminaarityöskentelyn aikana sekä kirjoittaa alustavan version tutkielmasta.

Hyväksytty - hylätty.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=57

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely