Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
6.10.2017 klo 09:00 - 24.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 6.11.2017
12:15 - 15:45
Ma 4.12.2017
12:15 - 15:45
Ma 11.12.2017
12:15 - 15:45
Ke 17.1.2018
08:15 - 11:45
Ke 24.1.2018
08:15 - 11:45
Ke 31.1.2018
08:15 - 11:45
Ke 7.2.2018
08:15 - 11:45
Ke 14.2.2018
08:15 - 11:45
Ke 21.2.2018
08:15 - 11:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Seminaarin osallistujat tekevät kandidaatintutkielmaan johdattavia esitelmiä otsikon aiheesta

Opiskelija laatii kandidaatintutkielman tutkimussuunnitelman ja 3–4 siihen liittyvää seminaariesitelmää

Hyväksytty - hylätty.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=57

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely