Dysert O'Dea -luostarin risti, kuva: Katja Ritari

kristinuskon historiaa yli oppiainerajojen

Eksegetiikan ja uskontotieteen yhteinen proseminaari

Usein ajatellaan, että teologiassa tutkitaan ensisijaisesti kristinuskoa, kun taas uskontotieteessä kohteina ovat erilaiset uskonnolliset traditiot, uskonto kulttuurisena ja monimuotoisena ilmiönä. Uskonnon tutkimuksen kenttä on kuitenkin monialainen, ja tutkijoiden kiinnostuksen kohteet ja lähestymistavat risteilevät moneen suuntaan. Uskontotieteilijät tutkivat myös kristinuskoa. Toisaalta perinteisissä teologisissa oppiaineissa hyödynnetään uskontotieteen teorioita ja näkökulmia.

Kristinuskon historia ja uskontojen tutkimus -proseminaari järjestetään eksegetiikan ja uskontotieteen yhteistyönä. Näkökulma on uskonnonhistoriallinen, toisin sanoen menneisyyttä pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan uskonnon tutkimuksen välinein ja menetelmin. Tutkittavina ilmiöinä voivat olla esimerkiksi askeettiset käytännöt, rituaalit, pyhimyskultit, pyhien tekstien käyttö, myytit, uskonnollinen johtajuus jne. Lähteet ovat pääasiassa kirjallisia, mutta myös arkeologista tutkimusta voi hyödyntää.

Tarkempaa tietoa seminaarin sisällöstä ja kandityön aiheista löydät tältä kurssisivulta kohdasta "Materiaalit" .

LISÄYS: Seminaarissa voi tehdä myös nykypäivän uskonnollisuuteen liittyviä töitä. Ota yhteyttä opettajiin ja kysy tarkemmin.

Ilmoittaudu
6.10.2017 klo 09:00 - 31.10.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 29.11.2017
14:15 - 16:45
Ke 13.12.2017
14:15 - 16:45
To 18.1.2018
10:15 - 12:45
To 25.1.2018
10:15 - 12:45
To 1.2.2018
10:15 - 12:45
To 8.2.2018
10:15 - 12:45
To 15.2.2018
10:15 - 12:45
To 22.2.2018
10:15 - 12:45
To 1.3.2018
09:15 - 12:45

Materiaalit

Tässä esimerkkejä kandityön aiheista ja kirjallisuusvinkkejä.

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Kristinuskon historia ja uskontojen tutkimus -proseminaari järjestetään eksegetiikan ja uskontotieteen yhteistyönä. Näkökulma on uskonnonhistoriallinen, toisin sanoen menneisyyttä pyritään ymmärtämään ja tulkitsemaan uskonnon tutkimuksen välinein ja menetelmin. Tutkittavina ilmiöinä voivat olla esimerkiksi askeettiset käytännöt, rituaalit, pyhimyskultit, pyhien tekstien käyttö, myytit, uskonnollinen johtajuus jne. Ajanjakso rajautuu varhaisimmasta kristinuskosta keskiaikaan, erityisesti kelttiläiseen kristillisyyteen. Lähteet ovat pääasiassa kirjallisia, mutta myös arkeologista tutkimusta voi hyödyntää.

Osallistuminen seminaarin työskentelyyn.

Hyväksytty/hylätty.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=57

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely