Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tavoite:

Opiskelija
- osaa muodostaa tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä
- osaa etsiä ja käyttää alkuperäislähteitä ja aiempaa tutkimusta
- osaa analysoida ja arvottaa tietoa kriittisesti
- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen ja rakentavan palautteen antamiseen
- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan
- osaa kontekstualisoida
- hahmottaa, miten historiallinen tutkimustieto rakentuu ja kumuloituu

Sisältökuvaus:
Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian 1800-1900-lukujen proseminaarissa kristinuskon ja yhteiskunnan suhteita tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Kandidaatin tutkielman aihe voi liittyä johonkin yksittäiseen vaikuttajayksilöön ja hänen toimintaansa (myös sukupuolen merkitykseen), johonkin uskonnolliseen järjestöön (esim. NNKY ja NMKY-liikkeet), jonkun protestanttisen vähemmistöyhteisön historiaan (Pelastusarmeija, vapaakirkollinen liike, metodismi) tai vaikkapa uskon, terveyden ja lääketieteen välisiin kysymyksiin (esim. raittius, lääkärien ja sairaanhoitajien kristilliset seurat). Seminaarin aika- ja aluerajauksiin sopivat aihe-ehdotukset ovat tervetulleita.

Aihevalinnasta ja rajauksista sovitaan opettajan kanssa heti proseminaarin ilmoittautumisajankohdan ja seminaarin vahvistamisen jälkeen! Ts. Mallo ottaa meilitse yhteyttä kaikkiin kun seminaarin osallistujalista on vahvistettu. Voit myös itse laittaa Mallolle meiliä omasta mahdollisesta aiheideastasi ilmoittauduttuasi: marjo-riitta.antikainen@helsinki.fi

HUOM: MATERIAALEISSA ON LISTA MAHDOLLISISTA KANDITOIDEN AIHEISTA/AIHEAIHIOISTA

Ilmoittaudu
18.8.2017 klo 12:00 - 10.9.2017 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 25.9.2017
12:15 - 15:45
Ti 17.10.2017
12:15 - 17:45
Ti 7.11.2017
12:15 - 17:45
Ma 27.11.2017
12:15 - 15:45
Ma 4.12.2017
12:15 - 15:45
Ke 13.12.2017
12:15 - 15:45

Materiaalit

KS: oheinen pdf-liite, jossa mahdollisia aiheaihioita kanditöiden aiheiksi! HUOM: rajaukset, näkökulmat ja tutkimuskysymykset sovitaan erikseen kustakin aiheesta. MOnia aiheaihioita olisi mahdollista tarkastella useastakin eri näkökulmasta käsi. Kandiin tarvitaan kuitenkin vain yksi.

Kurssin suorittaminen

Suoritustapa:
Aktiivinen osallistuminen proseminaariin ja siihen kuuluvien tehtävien ja esitelmien tekeminen.

Arviointi:
Arviointi asteikolla hylätty/hyväksytty. Tarkemmin tiedekunnan arviointikriteerit proseminaareille.

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- osaa muodostaa tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä ja käyttää alkuperäislähteitä ja aiempaa tutkimusta

- osaa analysoida ja arvottaa tietoa kriittisesti

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen ja rakentavan palautteen antamiseen

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

- osaa kontekstualisoida

- hahmottaa, miten historiallinen tutkimustieto rakentuu ja kumuloituu

Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian 1800-1900-lukujen proseminaarissa kristinuskon ja yhteiskunnan suhteita tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Kandidaatin tutkielman aihe voi liittyä johonkin yksittäiseen vaikuttajayksilöön ja hänen toimintaansa (myös sukupuolen merkitykseen), johonkin uskonnolliseen järjestöön (esim. NNKY ja NMKY-liikkeet), jonkun protestanttisen vähemmistöyhteisön historiaan (Pelastusarmeija, vapaakirkollinen liike, metodismi) tai vaikkapa uskon, terveyden ja lääketieteen välisiin kysymyksiin (esim. raittius, lääkärien ja sairaanhoitajien kristilliset seurat).

Seminaarin aika- ja aluerajauksiin sopivat aihe-ehdotukset ovat tervetulleita!

Aihevalinnasta ja rajauksista sovitaan opettajan kanssa heti proseminaarin ilmoittautumisajankohdan ja seminaarin vahvistamisen jälkeen.

Proseminaarin koko on 12 opiskelijaa + ope. Voit ilmoittautua, vaikka ryhmä on täysi, osallistujat vahvistetaan ilmoittautumisajan päättyessä ilmoittautumisjärjestyksen perusteella.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=57

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely