Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 31.10.2017
16:15 - 17:45
Ti 7.11.2017
16:15 - 17:45
Ti 14.11.2017
16:15 - 17:45
Ti 21.11.2017
16:15 - 17:45
Ti 28.11.2017
16:15 - 17:45
Ti 5.12.2017
16:15 - 17:45
Ti 12.12.2017
16:15 - 17:45
Ti 16.1.2018
16:15 - 17:45
Ti 23.1.2018
16:15 - 17:45
Ti 30.1.2018
16:15 - 17:45
Ti 6.2.2018
16:15 - 17:45
Ti 13.2.2018
16:15 - 17:45
Ti 27.2.2018
16:15 - 19:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Ilmoittaudu uskontotieteen proseminaariin koodilla KUKA-US213.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/view.php?id=57

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely