Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.10.2018 klo 12:00 - 22.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 29.10.2018
09:15 - 11:45
Ma 5.11.2018
09:15 - 11:45
Ma 26.11.2018
09:15 - 11:45
Ma 3.12.2018
09:15 - 11:45
Ma 7.1.2019
09:00 - 12:00
Ti 8.1.2019
09:15 - 11:45
Ke 9.1.2019
09:00 - 12:00
To 10.1.2019
09:00 - 12:00
Pe 11.1.2019
09:00 - 12:00

Materiaalit

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija tuntee Raamatun, erityisesti Vanhan tai Uuden testamentin tekstihistorian pääpiirteet ja osaa nimetä tekstimuutoksiin johtaneita syitä. Hän osaa kuvata täsmällisesti alkukielisiä tekstieroja ja niiden semanttista ja teologista merkitystä. Opiskelija kykenee laatimaan eksegeettisen työn jossa hyödyntää tekstintutkimuksen tuloksia.

Seminaarissa tutustutaan Raamatun tekstikritiikin ja tekstihistorian perusteisiin. Erityisesti paneudutaan mahdollisuuksiin hyödyntää tekstintutkimuksen tuloksia eksegeesissä. Opiskelija voi valintansa ja kielitaitonsa mukaan keskittyä joko Vanhaan tai Uuteen testamenttiin. Kandidaatin tutkielmana tehdään eksegeettistä analyysiä tekstikriittiset ongelmat huomioiden. Heprealaisen Raamatun ja kreikankielisen Uuden testamentin lisäksi tutkielman aineistona voi olla muukin tekstikritiikin tekemisen edellytykset täyttävä varhainen juutalainen tai kristillinen teksti.

Seminaarikokoontumisiin osallistuminen ja esitelmät.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely