Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.10.2018 klo 12:00 - 22.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 31.10.2018
10:15 - 11:45
Ti 6.11.2018
12:15 - 13:45
Ke 7.11.2018
10:15 - 11:45
Ti 27.11.2018
12:15 - 13:45
Ke 28.11.2018
10:15 - 11:45
Ti 22.1.2019
09:15 - 11:45
Ti 29.1.2019
09:15 - 11:45
Ti 5.2.2019
09:15 - 11:45
Ti 12.2.2019
09:15 - 11:45
Ti 26.2.2019
09:15 - 12:45
Ti 26.2.2019
14:15 - 15:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Ajattelu on itsessään metaforista. "Olet päässyt eteenpäin" – kuvastaa metaforaa elämästä matkana; "puolustan väitettäni" – heijastaa metaforaa, jonka mukaan väite/väittely on sodankäyntiä; "välillämme oli kipinöitä" – taustalla on metafora rakkaudesta sähkönä. Metaforat perustuvat olennaisesti kehollisuuteemme ja tapaamme hahmotta ympäristömme. Uskonnollinen ajattelu ja kieli on yhtälailla metaforista ja luo jatkuvasti uusia eksplisiittisiä metaforia. Proseminaarissa perehdytään ensin teoreettisiin viitekehyksiin, joiden avulla metaforista ajattelua ja kielen ilmaisuja voi analysoida. Kukin opiskelija valitsee jonkin uskonnollisen tekstin tai ilmaisun tarkemman analyysin kohteeksi. Metaforan tarkastelu voi olla yksi osa työtä, mutta kysymyksestä ja tekstistä riippuen, mukana voi olla muitakin lähestymistapoja tai menetelmiä. Alkukieliä taitavat opiskelijat voivat myös verrata metaforien muuntumista käännettäessä tekstiä kieleltä toiselle. Tervetulleita ovat myös opiskelijat, jotka haluavat analysoida jotakin nykykontekstissä esiintyvää, Raamattuun pohjautuvaa uskonnollista kieltä ja kuvastoa.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely