Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.10.2018 klo 12:00 - 23.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 23.11.2018
09:15 - 12:45
Pe 30.11.2018
09:15 - 12:45
Pe 14.12.2018
09:15 - 12:45
Ti 15.1.2019
12:15 - 15:45
Ti 22.1.2019
12:15 - 15:45
Ti 29.1.2019
12:15 - 15:45
Ti 5.2.2019
12:15 - 15:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaarissa pohditaan uskontoon ja uskonnollisuuteen liittyvien ilmiöiden ilmenemisasuja nykypäivän kielessä ja konteksteissa. Eletyn uskonnollisuuden ilmenemismuodot ovat murroksessa, ja aiemmin uskontoon liitettyjä funktioita on siirtynyt muille elämänalueille; esimerkiksi kuulumisen tarpeen ja merkityksellisyyden tarpeen siirtyminen työelämän sektorilla toteutettaviksi. Eletyn uskonnollisuuden kuvaamiseen käytetty kieli on samoin muuttumassa, ja alan tutkimukseen nivoutuvat nykyään merkityksellisyyden ja mielekkyyden teemat. Minkä yksilö tunnistaa ja kuvaa uskonnolliseksi, pyhäksi, merkitykselliseksi tai mielekkääksi, ja miten? Millä elämänalueilla yksilöiden merkitykselliseen elämään liittyvä etsintää nykyään tapahtuu ja mitkä asiat ovat tässä keskeisiä? Millä keinoilla yhteisöt pyrkivät vastaamaan merkityksellisyyden etsintään - tai sen puutteeseen?

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Suositellaan, että opiskelija suorittaa samanaikaisesti opintojakson TUK-2305 Eletty uskonnollisuus tutkimuskohteena, mikä kurssi on käytännöllisen teologian oppialaosaamista ja metodisia taitoja laajentava opintojakso. TUK-2305 suositellaan opiskeltavaksi käytännöllisen teologian proseminaariopintojen aikana.