Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.10.2018 klo 12:00 - 22.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 30.10.2018
12:15 - 13:45
Ti 6.11.2018
12:15 - 13:45
Ti 13.11.2018
12:15 - 13:45
Ti 20.11.2018
12:15 - 13:45
Ti 27.11.2018
12:15 - 13:45
Ti 4.12.2018
12:15 - 13:45
Ti 11.12.2018
12:15 - 13:45
Ti 15.1.2019
12:15 - 13:45
Ti 22.1.2019
12:15 - 13:45
Ti 29.1.2019
12:15 - 13:45
Ti 5.2.2019
12:15 - 13:45
Ti 12.2.2019
12:15 - 13:45
Ti 19.2.2019
12:15 - 13:45
Ti 26.2.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Kurssilla tehdään yhdessä kandityötä kristologiaan liittyvistä historiallisista ja ajankohtaisista aiheista. Yleisaiheesta jaetaan myöhemmin aihelista, mutta myös omia aiheita voi ehdottaa.

Kurssilla jokainen pitää esitelmän, jota kommentoidaan yhdessä. Samalla opetellaan tieteellisen kirjoittamisen alkeita ja perehdytään tarkemmin kristologiseen opinmuodostukseen.

Esitelmien kirjoittaminen ja palautteen antaminen toisille.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely