Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.10.2018 klo 12:00 - 23.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 14.11.2018
12:15 - 15:45
Ke 21.11.2018
12:15 - 15:45
Ke 5.12.2018
12:15 - 15:45
Ke 30.1.2019
12:15 - 15:45
Ke 6.2.2019
12:15 - 15:45
Ke 13.2.2019
12:15 - 15:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Suositellaan, että opiskelija suorittaa samanaikaisesti opintojakson TUK-2305 Eletty uskonnollisuus tutkimuskohteena, mikä kurssi on käytännöllisen teologian oppialaosaamista ja metodisia taitoja laajentava opintojakso. TUK-2305 suositellaan opiskeltavaksi käytännöllisen teologian proseminaariopintojen aikana.