Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
10.10.2018 klo 12:00 - 23.10.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 22.11.2018
09:15 - 11:45
To 29.11.2018
09:15 - 11:45
Ke 16.1.2019
10:15 - 13:45
Ke 23.1.2019
10:15 - 13:45
Ke 6.2.2019
10:00 - 14:00
Ke 13.2.2019
10:00 - 14:00
Ke 20.2.2019
10:00 - 14:00
Ke 27.2.2019
10:15 - 11:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaarissa tarkastellaan arkielämää ja kokemuksia päiväkirjojen, kirjeiden, muistelmien ja uskonnollisten pikkukirjasten ja traktaattien avulla. Aiheet tulee valita varhaisemmasta kirkkohistoriasta (noin vuoteen 1850 asti) joko yleisen tai Suomen kirkkohistorian puolelta. 1600-luvulta 1800-luvun alkuun asti on saatavilla paljon aihetta käsitteleviä painettuja lähteitä. On mahdollista valita myös jokin muu varhaisempaan kirkkohistoriaan liittyvä aihe.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely