Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 6.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 13.11.2019
12:15 - 13:45
Ke 20.11.2019
12:15 - 15:45
Ke 4.12.2019
12:15 - 15:45
Ke 11.12.2019
12:15 - 15:45
Pe 17.1.2020
10:15 - 13:45
Pe 31.1.2020
10:15 - 13:45
Pe 7.2.2020
10:15 - 13:45
Pe 14.2.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi

- hops-työskentely

Proseminaarin (4 op) aikana opiskelija valmistelee ohjatusti omaa kanditutkielmaansa (6 op). Kukin opiskelija esittelee seminaarissa tutkielmansa kirjallisen tutkimussuunnitelman ja yhdenkirjallisen tutkimusesityksen, joka toivottavasti on jo lopullisen tutkielman alustava runko. Lisäksi kukin esiintyy kaksi kertaa erikseen nimettynä opponenttina ja osallistuu joka kerta yhteistoiminnallisesti toisten esitysten rakentavan kriittiseen tarkasteluun. Tutkielman on tarkoitus valmistua joko kokonaan tai viimeistelyä vailla olevaksi käsikirjoitukseksi seminaarin kuluessa. Seminaariin tulevan on syytä varautua olemaan läsnä jokaisena seminaarikokoontumisen kertana. Menestyksellinen opiskelu edellyttää myös, että opiskelija pystyy varaamaan riittävästi omaa, muusta työskentelystä vapaata aikaa perehtyä tutkimusaiheensa kirjallisuuteen ja lähteisiin sekä ona tekstinsä kirjoittamiseen ja toisten teksteihin tutustumiseen.

On hyvin suositeltavaa, että opiskelija suorittaa samana lukuvuotena seminaarin kanssa myös opintojakso TUK-2305 ”Eletty uskonnollisuus tutkimuskohteena". Se lisää olennaisesti proseminaarin ja kanditutkielman menestyksellistä suorittamista.

Tutkielman tekemistä tukevaa ohjeistusta ja kirjallisuutta tarjotaan työskentelyn alkuvaiheessa seminaarin omalla Moodle-alustalla.

Seminaari arvioidaan tavoitteiden perusteella asteikolla: hyväksytty - hylätty

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Tapani Innanen