Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kristilliset elämänvaiheet-prosemiaarissa tarkastallaan kuinka vanhakristillisen ja keskiajan tekstit on edistäneet ihanteelisia elämätyylejä jotka näyttävät kuinka henkilöt (naiset, miehet, munkit ja nunnat, vaimot, piispat, martyyrit, etc) jäljittelevat Kristusta. Lähteet ovat monipuoliset: pyhien elämäkerrat, askeettiset ja hengelliset käsikirjat, saarnat, kirjeet, luostarisäännöt, etc. Seminaarissa me tutkimme näitä tekstejä omassa kontekstissa - sosiaalisessa, historiaallisessa, ja teologisessa kontekstissa, ja myös tekstien kirjallisisa ominaisuuksia. Kandidaatin tutkielman aihe voi liittyä johonkin yksittäiseen lähteeseen tai henkilöön, ja/tai johonkin teemaan (esim. sukupuolen merkitykseen, matkustamiseen, raamatun käyttämiseen, etc). Valittavilla lähteillä on nykykieliset käännökset.

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 7.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 14.11.2019
09:15 - 11:45
To 21.11.2019
10:15 - 11:45
To 5.12.2019
09:15 - 11:45
To 12.12.2019
09:15 - 11:45
Ti 21.1.2020
14:15 - 16:45
Ti 28.1.2020
14:15 - 16:45
Ti 4.2.2020
14:15 - 16:45
Ti 11.2.2020
14:15 - 16:45
Ti 18.2.2020
14:15 - 16:45
Ti 25.2.2020
14:15 - 16:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- osaa muodostaa tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä ja käyttää alkuperäislähteitä ja aiempaa tutkimusta

- osaa analysoida ja arvottaa tietoa kriittisesti

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen ja rakentavan palautteen antamiseen

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

- osaa kontekstualisoida

- hahmottaa, miten historiallinen tutkimustieto rakentuu ja kumuloituu

Kristilliset elämänvaiheet-prosemiaarissa tarkastallaan kuinka vanhakristillisen ja keskiajan tekstit on edistäneet ihanteelisia elämätyylejä jotka näyttävät kuinka henkilöt (naiset, miehet, munkit ja nunnat, vaimot, piispat, martyyrit, etc) jäljittelevat Kristusta. Lähteet ovat monipuoliset: pyhien elämäkerrat, askeettiset ja hengelliset käsikirjat, saarnat, kirjeet, luostarisäännöt, etc. Seminaarissa me tutkimme näitä tekstejä omassa kontekstissa - sosiaalisessa, historiaallisessa, ja teologisessa kontekstissa, ja myös tekstien kirjallisisa ominaisuuksia. Kandidaatin tutkielman aihe voi liittyä johonkin yksittäiseen lähteeseen tai henkilöön, ja/tai johonkin teemaan (esim. sukupuolen merkitykseen, matkustamiseen, raamatun käyttämiseen, etc). Valittavilla lähteillä on nykykieliset käännökset.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Juliette Day