12th-century baptismal font in St. Bartholomew’s Church in Liège, Belgium. Image: Jean-Pol Grandmont. (BIblical Archaeology, January 07, 2017)

Kristinuskon leviäminen

Kristinusko kasvoi Rooman valtakunnassa kolmen ensimmäisen vuosisatansa aikana pienestä galilealaisesta liikkeestä valtakunnan laajuiseksi ja myöhemmin viralliseksi uskonnoksi. Proseminaarissa tutkitaan eri tekijöitä, jotka vaikuttivat kristinuskon nopeaan kasvuun ja leviämiseen. Sosiaalitieteellisen tutkimuksen piirissä Rodney Stark on esittänyt, että kristinusko menestyi, koska se tarjosi paremmat elinolosuhteet naisille, lapsille ja orjille sekä kaupunkien köyhille, sairaille ja yksinäisille.

Mahdollisia tutkimusaiheita Uuden testamentin teksteistä ovat
-Korneliuksen kääntyminen (kurssisivun kuvan aihe)
-Lähetysajatus evankeliumeissa (töitä eri evankeliumeista)
-Paavalin lähetysstrategia aitojen kirjeiden valossa
-Paavalin lähetystyö Apostolien teoissa,
-Jumalaapelkäävät - ensimmäisiä käännynnäisiä?
-Pseudo-paavalilaisten/pastoraali kirjeiden merkitys kristinuskon leviämiselle

Muita mahdollisia temaattisia aiheita ovat esimerkiksi naisten rooli kristinuskon levittämisessä, kristillisten suuntausten suhtautuminen Rooman poliittiseen valtaan, rituaalien merkitys kristinuskon menestykselle ja ihmekertomusten vetovoima kristinuskon levittäjänä.

Tutkielmissa voidaan hyödyntää esimerkiksi sosiaalitieteellisiä näkökulmia kuten sosiaalisen identiteetin teoriaa, kognitiivisen uskonnontutkimuksen menetelmiä tai kulttuurievoluution näkökulmia. Kristillisten lähteiden (UT; kirkkoisät) tietoja voidaan verrata antiikin kulttuuria ja uskontoa käsitteleviin teksteihin ja/tai tutkimuksiin. Töissä voidaan keskittyä joko yksittäisten tekstien (alkukieliseen) analyysiin tai laajempiin temaattisiin kokonaisuuksiin, joita käsitellään tuoreimman tutkimuskirjallisuuden avulla. Seminaarissa voi sopimuksen mukaan tehdä hyvin myös muita, omaan kiinnostuksen kohteeseen tai lähestymistapaan liittyviä eksegeettisiä töitä.

Jos aihepiiri kiinnostaa ja haluat tietää lisää, laita viestiä Petrille ja/tai Ninalle.

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 7.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 14.11.2019
14:15 - 16:45
To 21.11.2019
14:15 - 16:45
To 28.11.2019
14:15 - 16:45
To 5.12.2019
14:15 - 16:45
To 16.1.2020
14:15 - 16:45
To 23.1.2020
14:15 - 16:45
To 30.1.2020
14:15 - 16:45
To 6.2.2020
14:15 - 16:45
To 13.2.2020
14:15 - 16:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Kristinusko kasvoi Rooman valtakunnassa kolmen ensimmäisen vuosisatansa aikana pienestä galilealaisesta liikkeestä valtakunnan laajuiseksi ja myöhemmin viralliseksi uskonnoksi. Proseminaarissa tutkitaan eri tekijöitä, jotka vaikuttivat kristinuskon nopeaan kasvuun ja leviämiseen. Varhaiskristillisyyden sosiaalitieteellisen tutkimuksen piirissä Rodney Stark on esittänyt, että kristinusko menestyi, koska se tarjosi paremmat elinolosuhteet naisille, lapsille ja orjille sekä kaupunkien köyhille, sairaille ja yksinäisille. Starkin tutkimusta on kuitenkin kritisoitu siitä, että hänen kuvansa varhaiskristillisyydestä on yksipuolinen ja perustuu lähinnä paavalilaiseen kristillisyyteen. Nykytutkimuksen valossa on selvää, että varhainen kristinusko oli monimuotoista ja sen piirissä eli useita suuntauksia. Oleellista onkin tutkia, kuinka varhaiset kristilliset suuntaukset kilpailivat sekä keskenään että muiden antiikin uskonnollisten ja ei-uskonnollisten ryhmittymien kanssa.

Mahdollisia tutkimusaiheita ovat esimerkiksi naisten rooli kristinuskon levittämisessä, kristillisten suuntausten suhtautuminen Rooman poliittiseen valtaan, rituaalien merkitys kristinuskon menestykselle ja ihmekertomusten vetovoima kristinuskon levittäjänä. Tutkielmissa voidaan hyödyntää esimerkiksi sosiaalitieteellisiä näkökulmia kuten sosiaalisen identiteetin teoriaa, kognitiivisen uskonnontutkimuksen menetelmiä tai kulttuurievoluution näkökulmia. Kristillisten lähteiden (UT; kirkkoisät) tietoja voidaan verrata antiikin kulttuuria ja uskontoa käsitteleviin teksteihin ja/tai tutkimuksiin. Töissä voidaan keskittyä joko yksittäisten tekstien (alkukieliseen) analyysiin tai laajempiin temaattisiin kokonaisuuksiin, joita käsitellään tuoreimman tutkimuskirjallisuuden avulla. Seminaarissa voi sopimuksen mukaan tehdä hyvin myös muita, omaan kiinnostuksen kohteeseen tai lähestymistapaan liittyviä eksegeettisiä töitä.

Osallistuminen seminaarin työskentelyyn, kirjalliset tehtävät

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Petri Luomanen