Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 6.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 13.11.2019
14:15 - 17:45
Ke 20.11.2019
14:15 - 17:45
Ke 27.11.2019
14:15 - 17:45
Ke 4.12.2019
14:15 - 17:45
Ke 22.1.2020
10:15 - 13:45
Ke 29.1.2020
10:15 - 13:45
Ke 5.2.2020
10:15 - 13:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- osaa hahmottaa työnsä aihepiirin ja perehtyy siihen.

- osaa etsiä tarkoituksenmukaisia lähteitä ja kirjallisuutta aiheeseensa liittyen.

- osaa muodostaa työhönsä toimivan tutkimuskysymyksen, ja löytää siihen vastauksia analyysissä.

- osaa esitellä työtään toisille ja osallistua keskusteluun kaikista käsiteltävistä töistä.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun.

- harjaantuu tieteellisen keskustelun taidoissa.

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tärkeimmät tulokset omasta tutkimuksestaan.

Johdatus käytännöllisen teologian tutkimukseen.

Proseminaariin sisältyvät:

- seminaarityöskentely: kirjalliset esitelmät ja muut kirjalliset työt, oman työn suulliset esittelyt, palautteen anto ryhmän jäsenten töistä, osallistuminen seminaarin keskusteluun ja vuorovaikutukseen.

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Johan Bastubacka