Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 23.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 30.10.2019
10:15 - 11:45
Ke 6.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 13.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 20.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 27.11.2019
10:15 - 11:45
Ke 4.12.2019
10:15 - 11:45
Ke 11.12.2019
10:15 - 11:45
Ke 15.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 22.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 29.1.2020
10:15 - 11:45
Ke 5.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 12.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 19.2.2020
10:15 - 11:45
Ke 26.2.2020
10:15 - 11:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaarissa valmistellaan kandidaatintutkielmia, jotka käsittelevät luterilaista teologiaa tai modernia ekumeenista teologiaa. Opiskelija rajaa kandidaatintutkielmansa lähdeaineiston ja tutkimuskysymyksen seminaarityöskentelyn aikana sekä kirjoittaa alustavan version tutkielmasta.

Seminaarin alkupuolella käsitellään yhdessä systemaattisen teologian kanditutkielman tekoon liittyviä kysymyksiä. Seminaarin kuluessa osanottajat tuottavat kandityötä valmistelevia eripituisia tekstejä. Omien tekstien lisäksi tehtäviin kuuluu toisten tekstien kommentointi sekä Moodlessa että seminaari-istunnoissa.

Seminaaritekstien ja kommentointitehtävien suorittaminen.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely

Pekka Kärkkäinen