Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
11.12.2019 klo 12:00 - 23.1.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 30.1.2020
10:15 - 13:45
To 27.2.2020
08:15 - 13:45
To 19.3.2020
08:15 - 13:45
To 16.4.2020
10:15 - 13:45
To 23.4.2020
10:15 - 13:45
To 30.4.2020
10:15 - 13:45

Materiaalit

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

Opiskelija

- osaa muodostaa tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä ja käyttää alkuperäislähteitä ja aiempaa tutkimusta

- osaa analysoida ja arvottaa tietoa kriittisesti

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muilta saadun palautteen hyödyntämiseen ja rakentavan palautteen antamiseen

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

- osaa kontekstualisoida

- hahmottaa, miten historiallinen tutkimustieto rakentuu ja kumuloituu

Proseminaarissa tarkastellaan sukupuolen merkitystä suomalaisessa kirkollis-teologisessa keskustelussa, erilaisissa kirkollisissa instituutioissa, yhteisöissä ja yksittäisten toimijoiden elämässä. Seminaarissa pohditaan mm. millaisissa tilanteissa ja asioissa sukupuoli on merkinnyt estettä, uhkaa, käyttövoimaa tai etua ja kysytään millaista kirkollinen maskuliininen tai feminiininen hegemonia on ollut, missä se on näkynyt ja miksi. Oman seminaarin aihepiiriin liittyvän työnsä voi tehdä esimerkiksi jostain henkilöstä, julkaisusta, sanomalehtikeskustelusta, virantäytöstä tai luterilaisen kirkon tai sen piiriin kuuluvan yhteisön yksittäisestä ratkaisusta. Proseminaarin yhteisenä aikarajauksena ovat 1900–2000-luvut.

Seminaarin aika- ja aluerajauksiin sopivat aihe-ehdotukset ovat tervetulleita. Kurssisivulla on nähtävillä aiheaihioita.

Aihevalinnasta ja rajauksista sovitaan meilitse opettajan kanssa heti proseminaarin ilmoittautumisajankohdan ja seminaarin vahvistamisen jälkeen.

Proseminaariin kuuluvien tehtävien (omat esitelmät, toisten esitysten kommentointi ja omat opponoinnit) tekeminen.

Arviointi asteikolla hylätty/hyväksytty. Tarkemmin tiedekunnan arviointikriteerit proseminaareille.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely