Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 24.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 31.10.2019
08:15 - 11:45
To 7.11.2019
08:15 - 11:45
To 14.11.2019
08:15 - 11:45
To 21.11.2019
08:15 - 11:45
To 28.11.2019
08:15 - 11:45
To 5.12.2019
08:15 - 11:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaari suoritetaan osallistumalla seminaarin kokoontumisiin sekä tekemällä vaaditut kirjoitus- ja opponointitehtävät. Jokainen kirjoittaa seminaarissa yhden esitelmän, pituudeltaan 10–15 sivua.

Proseminaariesitelmä arvioidaan 0-5

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely