Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 21.10.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 28.10.2019
12:15 - 15:45
Ma 4.11.2019
12:15 - 15:45
Ma 18.11.2019
12:15 - 15:45
Ma 2.12.2019
12:15 - 15:45
Ke 15.1.2020
10:15 - 13:45
Ke 29.1.2020
10:15 - 13:45
Ke 12.2.2020
10:15 - 13:45

Kuvaus

Kts. vuosittainen opetusohjelma

- pystyy muodostamaan tarkoituksenmukaisia tutkimuskysymyksiä

- osaa etsiä keskeisiä ja tarkoituksenmukaisia lähteitä aiheeseen liittyen

- osaa valita perustellusti tarkoituksenmukaisen lähestymistavan tutkimuskysymyksen käsittelyssä ja analysoinnissa.

- kykenee suunnitelmalliseen työskentelyyn, muita saadun palautteen hyödyntämiseen, rakentavan palautteen antamiseen sekä itsenäiseen tiedonhakuun

- osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeiset tulokset omasta aiheestaan

Proseminaarin aihetta "Rakkaus Raamatussa" voi lähestyä monesta tulokulmasta. Tutkimuksen lähteinä voivat olla Vanhan ja Uuden testamentin tekstit, mutta myös muu varhaisjuutalainen kirjallisuus (esim. Qumranin kääröt ja pseudepigrafiset kirjat). Tutkimus voi käsitellä eroottista tai romanttista rakkautta tai syvää ystävyyttä, rakkautta eri tai samaa sukupuolta olevien välillä, sukupolvet ylisttävää rakkautta tai ihmisen ja Jumalan välistä rakkautta.

Seminaarityöskentelyssä valmistetaan tutkimussuunnitelma ja kirjoitetaan kaksi eesitelmää, joiden pohjalta valmistellaan kandidaatintutkielma. Seminaarityöskentelyssä annetaan tieteellistä palautetta vertaisryhmäkeskustelussa.

Proseminaariin sisältyy

- seminaarityöskentely

- tiedonhankintakurssi: https://mooc.helsinki.fi/course/info.php?id=119

Tiedonhankinnan suunnitelman palautus:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25023

- hops-työskentely