Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 6.5.2019 - 6.5.2019
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 26.6.2019 - 26.6.2019
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 17.7.2019 - 17.7.2019
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 12.4.2019 - 12.4.2019
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 22.3.2019 - 22.3.2019
Kreikankielinen Uusi testamentti, rästitentti 5 Cr Tentti 15.2.2019 - 15.2.2019
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 15.2.2019 - 15.2.2019
Kreikankielinen Uusi testamentti, rästitentti 5 Cr Tentti 25.1.2019 - 25.1.2019
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 25.1.2019 - 25.1.2019
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 30.11.2018 - 30.11.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 9.11.2018 - 9.11.2018
Jeesus ja naiset: tekstikurssi 5 Cr Kurssi 1.11.2018 - 13.12.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 12.10.2018 - 12.10.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 21.9.2018 - 21.9.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 18.7.2018 - 18.7.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 20.6.2018 - 20.6.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 11.5.2018 - 11.5.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 20.4.2018 - 20.4.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 23.3.2018 - 23.3.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 23.2.2018 - 23.2.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 2.2.2018 - 2.2.2018
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 8.12.2017 - 8.12.2017
Kreikankielinen Uusi testamentti 5 Cr Tentti 17.11.2017 - 17.11.2017
Kreikankielinen Uusi testamentti: Kreikan tekstikurssi 2 Cr Kurssi 11.9.2017 - 16.10.2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· on syventänyt peruskurssilla saavuttamiaan kreikan taitoja

· on saavuttanut aiempaa monipuolisemman kuvan Uuden testamentin kielen luonteesta, eri kirjoittajien tyylistä ja ilmaisutavoista

· on saanut valmiuden analysoida myös kielellisesti vaativia Uuden testamentin tekstejä ja niiden rakenteita.

Sisältö

Kurssi suoritetaan osallistumalla tekstikurssille, jossa tutustutaan valikoimaan Uuden testamentin tekstejä, ja tenttimällä luennoilla tarkemmin ilmoitettava määrä muita tekstejä. Tekstikurssin sisältö vaihtuu lukuvuosittain. Myös kurssin itsenäinen suorittaminen on mahdollinen. Tällöin tenttiin luetaan seuraavat tekstit: Matteuksen evankeliumi luvut 5–17, Filippiläiskirje, Efesolaiskirje, 1. ja 2. tessalonikalaiskirje, Kirje Filemonille. Tarkemmat tiedot kurssisivulla.

Suoritustavat

Luentokurssi (2op) sekä sen yhteydessä sovittu sivumäärä Uuden testamentin tekstiä (3op) tai itsenäinen suoritus klassisten kielten tenteissä.

Tentissä saa käyttää M. Liljeqvist, Uuden testamentin sanakirja kreikka-suomi (1. tai 2. painos) tai R. Gyllenberg, Uuden testamentin kreikkalais-suomalainen sanakirja. Sanakirjassa ei saa olla muita merkintöjä kuin alleviivauksia.

Oppimateriaali

UT:n tekstijulkaisuna käytetään teosta E. Nestle & K. Aland, Novum Testamentum Graece (28. painos).

Apuneuvoina voi käyttää tenttiin valmistautuessa teoksia L. Aejmelaeus, Uuden testamentin kreikan kielioppi (1. tai 2. painos), J. Kiilunen & N. Nikki, Alfasta oomegaan. Uuden testamentin kreikan tukipaketti. Liljeqvistin ja Gyllenbergin sanakirjojen lisäksi on olemassa hyviä englannin- ja saksankielisiä sanakirjoja, joista saa lisätietoa luennoilla tai vastuuopettajalta.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikko 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät kurssisivulta.