Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
8.11.2017 klo 08:00 - 28.11.2017 klo 23:59

Aikataulu

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 8.12.2017
12:00 - 16:00

Kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija tuntee ja osaa analysoida uskonnonfilosofian keskeisiä kysymyksiä, suuntauksia ja niihin liittyviä metodologisia näkökulmia. Hän harjaantuu tarkastelemaan uskonnonfilosofian ongelmia erilaisten filosofisten traditioiden näkökulmasta ja tunnistaa näiden traditioiden keskeisiä eroja. Hän osaa hahmottaa uskonnonfilosofian ominaispiirteet systemaattisen teologian ja filosofian kentällä. Hän osaa lukea uskonnonfilosofista kirjallisuutta ja kykenee analysoimaan uskonnonfilosofian käsitteitä sekä arvioimaan sen piirissä esitettyjä argumentteja.

Perehtyminen uskonnonfilosofian keskeisiin kysymyksiin ja lähestymistapoihin

a) Suullinen ja kirjallinen esitys, luento- ja kirjatentti.

b) Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti tai verkkokurssi.

Arvosanat 0-5. Arviointi tehdään osaamistavoitteiden mukaisesti

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi

Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofiaan valitsemansa suoritustavan mukaisella tavalla.