Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
15.8.2018 klo 12:00 - 4.9.2018 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 11.9.2018
12:15 - 15:45
Ma 8.10.2018
12:15 - 15:45
Ti 9.10.2018
12:15 - 15:45
Pe 12.10.2018
12:15 - 15:45
Ma 15.10.2018
14:15 - 16:45

Kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija tuntee ja osaa analysoida uskonnonfilosofian keskeisiä kysymyksiä, suuntauksia ja niihin liittyviä metodologisia näkökulmia. Hän harjaantuu tarkastelemaan uskonnonfilosofian ongelmia erilaisten filosofisten traditioiden näkökulmasta ja tunnistaa näiden traditioiden keskeisiä eroja. Hän osaa hahmottaa uskonnonfilosofian ominaispiirteet systemaattisen teologian ja filosofian kentällä. Hän osaa lukea uskonnonfilosofista kirjallisuutta ja kykenee analysoimaan uskonnonfilosofian käsitteitä sekä arvioimaan sen piirissä esitettyjä argumentteja.

Perehtyminen uskonnonfilosofian keskeisiin kysymyksiin ja lähestymistapoihin

Kirjallinen esitys, opponointitehtävä/keskustelutehtävä

Kurssilla hyödynnettävää kirjallisuutta

" T. Helenius & T. Koistinen & S. Pihlström (toim.), Uskonnonfilosofia

" M. Peterson et al., Reason and Religious Belief

" S. Pihlström, Uskonto ja elämän merkitys

" J. Cottingham, The Spiritual Dimension: Religion, Philosophy,and Human Values

" T. Koistinen, Kontemplatiivinen filosofia

" John Cottingham, Philosophy of Religion. Towards a More Humane Approach.

" O-P. Vainio & A.Visala, Johdatus uskonnonfilosofiaan

Kirjallisuutta koskevista tehtävistä sovitaan kurssilla.

Kirjalliset ja keskustelutehtävät arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointia koskevat yksityiskohtaiset ohjeet määritellään kurssin yhteydessä.

Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofiaan valitsemansa suoritustavan mukaisella tavalla.