Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 3.10.2019 klo 23:59
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 3.10.2019
12:15 - 15:45
To 17.10.2019
12:15 - 15:45
Ke 20.11.2019
12:15 - 15:45
Pe 22.11.2019
12:15 - 15:45
Ma 25.11.2019
12:15 - 16:45
To 28.11.2019
12:15 - 16:45
Pe 29.11.2019
12:15 - 15:45

Kuvaus

Kurssin käytyään opiskelija tuntee ja osaa analysoida uskonnonfilosofian keskeisiä kysymyksiä, suuntauksia ja niihin liittyviä metodologisia näkökulmia. Hän harjaantuu tarkastelemaan uskonnonfilosofian ongelmia erilaisten filosofisten traditioiden näkökulmasta ja tunnistaa näiden traditioiden keskeisiä eroja. Hän osaa hahmottaa uskonnonfilosofian ominaispiirteet systemaattisen teologian ja filosofian kentällä. Hän osaa lukea uskonnonfilosofista kirjallisuutta ja kykenee analysoimaan uskonnonfilosofian käsitteitä sekä arvioimaan sen piirissä esitettyjä argumentteja.

Perehtyminen uskonnonfilosofian keskeisiin kysymyksiin ja lähestymistapoihin

a) Suullinen ja kirjallinen esitys, luento- ja kirjatentti.

b) Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti tai verkkokurssi.

Lukuvuonna 18-19 järjestetään sekä luentokurssi (sl) että vaihtoehtoisena suoritustapana verkkokurssi (kl).
Tarjolla ei ole kirjatenttiä.

Arvosanat 0-5. Arviointi tehdään osaamistavoitteiden mukaisesti

Opiskelija perehtyy uskonnonfilosofiaan valitsemansa suoritustavan mukaisella tavalla.