Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 Cr Luentokurssi 28.10.2020 - 4.12.2020
Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 Cr Luentokurssi 5.9.2019 - 10.10.2019
Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 Cr Luentokurssi 5.9.2018 - 10.10.2018
Ruoka, uskonto ja elämänkatsomus 5 Cr Luentokurssi 5.9.2017 - 4.10.2017

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää ruoan merkityksen uskontojen ja uskon harjoittamisen sekä eri elämänkatsomusten yhteydessä.
  • pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön osallistumalla ruoan roolia ja merkitystä koskeviin keskusteluihin erityisesti uskontojen, arvojen, yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnin näkökulmasta ottaen huomioon globaalin aikakauden haasteita.

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään ruoan ja ravinnon merkitystä uskontojen ja elämänkatsomusten yhteydessä eri aikoina ja nykyään. Kurssin historiallisessa osiossa tarkastellaan esimerkiksi uskonnollisesti perusteltuja ruokien ja juomien syöntikieltoja, uskonnollisesti ja eettisesti motivoituja erityisruokavaliota, asketismia sekä ruoan roolia ja symboliarvoa uskonnollisessa kultissa (esim. eri uskontojen uhrikäytännöt, ehtoollinen). Keskeisiä kurssilla käsiteltäviä nykyajan aiheita ovat esimerkiksi ravintoon liittyvät ihmisoikeudelliset hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden teemat, uskontotaustainen kehitysyhteistyö ja kestävä kehitys sekä eläinten oikeudet ja näitä vastaavat uskonnollisesti perustellut velvollisuudet.

Suoritustavat

Opitun osoittaminen ohjeistuksen mukaan yksilöllisten ja/tai ryhmätehtävien avulla. Yksityiskohtaiset opetustunteja, suoritustapaa, kirjallisuutta ja arviointia koskevat ohjeet määritellään vuosittain jaksoon tarjottava/ien kurssi/en yhteydessä.

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Arviointiasteikko 0–5. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja -menetelmät ilmoitetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Lisätiedot

o