Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
14.8.2019 klo 12:00 - 29.8.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 5.9.2019
14:15 - 16:45
Ke 11.9.2019
09:15 - 11:45
To 12.9.2019
14:15 - 16:45
Ke 18.9.2019
09:15 - 11:45
To 19.9.2019
14:15 - 16:45
Ke 25.9.2019
09:15 - 11:45
To 26.9.2019
14:15 - 16:45
Ke 2.10.2019
09:15 - 11:45
To 3.10.2019
14:15 - 16:45
To 10.10.2019
14:15 - 16:45

Kuvaus

  • ymmärtää laaja-alaisesti ruoan merkityksen uskontojen oppisisältöjen ja uskon harjoittamisen sekä eri elämänkatsomusten yhteydessä.
  • pystyy analysoimaan ja vertaamaan metodisesti kontrolloidulla tavalla erilaisia ruoan merkitystä koskevia käsityksiä eri aikoina ja eri uskonnoissa sekä elämänkatsomuksissa.
  • pystyy soveltamaan oppimaansa käytäntöön osallistumalla ruoan roolia ja merkitystä koskeviin keskusteluihin erityisesti uskontojen, arvojen, yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnin näkökulmasta ottaen huomioon globaalin aikakauden haasteita.

Opintojaksossa käsitellään ruoan ja ravinnon merkitystä uskontojen ja elämänkatsomusten yhteydessä. Ruokateeman kautta lähestytään erilaisia uskonnon ilmenemismuotoja, opillisia ja eettisiä käsityksiä, uskonnonharjoitusta sekä uskonnon tutkimuksen teemoja. Kurssilla tarkastellaan uskonnollisesti perusteltuja ruokien ja juomien syöntikieltoja, uskonnollisesti motivoituja erityisruokavalioita, asketismia sekä ruoan roolia ja symboliarvoa uskonnollisessa kultissa Raamatun maailmassa, kristinuskon historiassa ja muissa uskonnollisissa perinteissä mm. hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa ja kansanuskonnoissa. Keskeisiä kurssilla käsiteltäviä nykyajan aiheita ovat ravintoon liittyvät eläinoikeudelliset kysymykset ja ruuan ympäristöeettiset ulottuvuudet. Ruokateemaa pohditaan kurssilla myös uskontokasvatuksen näkökulmasta.

Muutettu 2.9.19.

  • Luentotehtävät (hyv./hyl.) + opitun reflektointi (kootaan yhteen portfolioon). Huom. tämä osio voi kuitenkin vaikuttaa korottavasti tai alentavasti kokonaisarvosanaan rajatapauksissa.
  • Vlogi ruokavierailusta (ryhmissä) (arviointi 0–5)
  • Blogiteksti, jossa hyödynnetään kurssilla opittua (yksilötehtävä) (arviointi 0–5)

Kurssin kokonaisarvosana: vlogitehtävä (50%) ja blogiteksti (50%)

Muutettu 2.9.19

Ks. edellä.

Kurssi on valinnainen opintojakso teologian kandidaatin, kasvatustieteiden kandidaatin kotitalousopettajan opintosuunnan ja Human nutrition and food-related behaviour –maisteriohjelman opinnoissa. Kurssi on avoin myös muiden tiedekuntien opiskelijoille.

Luentojen lisäksi kurssilla toteutetaan erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Tehtävät vaihtelevat osallistujamääristä riippuen ja ne sisältävät vaihdellen esimerkiksi opiskelijoiden laatimien alustusten ja/tai oppimateriaalien pohjalta käytäviä teemakeskusteluja ja eri positioita edustavia väittelyitä. Teoreettisen aineksen soveltamismahdollisuuksia käytännön tilanteisiin tarkastellaan erilaisten kurssitehtävien ja kurssivierailuiden avulla.

Ympäristöeettisiä kysymyksiä voi syventää mm. kurssilla Uskonto, teologia ja ympäristökysymys (TUK-2615)