Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
12.12.2018 klo 12:00 - 11.2.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 7.2.2019
12:15 - 15:45
To 14.2.2019
12:15 - 15:45
To 21.2.2019
12:15 - 13:45

Kuvaus

Seminaarissa työstetään eteenpäin omaa kirkkohistorian opinnäytetyötä. Seminaari ajoittuu varsinaisen tutkielmaseminaarin jälkeiseen aikaan ja siihen voi osallistua opinnäytetyön ollessa eri vaiheissa.

Seminaarin tapaamisissa käsitellään opiskelijoiden gradutekstejä. Siellä keskustellaan tutkimustyön eri vaiheisiin liittyvistä haasteista ja kompastuskivistä, ja pyritään vahvistamaan konkreettisia käytänteitä, joiden on havaittu edistävän opinnäytetyön valmistumista. Seminaari tarjoaa tilan opiskelijoiden keskinäiselle vertaistuelle. Lisäksi seminaariin sisältyy opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaista henkilökohtaista ohjausta. Ohjaus ei korvaa työn varsinaisen ohjaajan (= oman graduseminaarin vetäjä tai muu erikseen nimetty opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö) ohjauspanosta vaan täydentää sitä.

Seminaarilla ei ole loppusuoritusta eikä siitä saa opintopisteitä