Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.4.2019 klo 15:00 - 25.4.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.9.2019
14:15 - 16:45
Ma 11.11.2019
12:15 - 16:45
Ma 2.12.2019
12:15 - 16:45
Ti 3.12.2019
12:15 - 16:45
Ma 27.1.2020
12:15 - 16:45
Ti 28.1.2020
12:15 - 16:45
Ma 16.3.2020
12:15 - 16:45
Ti 17.3.2020
12:15 - 16:45
Ma 27.4.2020
12:15 - 16:45
Ti 28.4.2020
12:15 - 16:45

Kuvaus

Tässä seminaarissa käsitellään töitä, jotka liittyvät vanhempaan kirkkohistoriaan, ts. aikaan ennen 1800-luvun puoliväliä. Teemat voivat liittyä yleiseen tai Suomen kirkkohistoriaan.

Seminaarissa opiskelija saa valmiuksia tutkielman tekemiseen. Hän perehtyy seminaarin pääteemaan (tai professorin kanssa sovittavaan yksittäiseen teemaansa) tutkimuskirjallisuuden ja muiden työtapojen avulla. Opiskelija oppii asettamaan tutkimusaiheensa kannalta keskeisiä kysymyksiä ja etsimään niihin vastauksia lähdemateriaalistaan.

Seminaariopinnoissa harjaannutaan käyttämään tutkimusteemaan liittyvää kirjallisuutta, esittämään omia tutkimustuloksia kirjallisesti ja suullisesti sekä käymään tieteellistä keskustelua. Opiskelija kykenee tuottamaan johdonmukaista ja selkeää tekstiä. Hän osaa myös ottaa vastuuta ryhmästä ja sen toiminnasta. Seminaariopinnot suoritettuaan opiskelija kykenee saattamaan itsenäisesti valmiiksi pääaineensa opinnäytetyön.

Opiskelijat laativat gradunsa aihepiiristä syksyn aluksi ideapaperin ja seminaarin varsinaisesti käynnistyttyä (metodikurssin päätyttyä) tutkimussuunnitelman. Keväällä laaditaan kolme seminaariesitelmää. Seminaarissa harjoitellaan myös palautteen antamista toisten töistä.