Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
2.10.2019 klo 12:00 - 18.11.2019 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 18.11.2019
14:15 - 15:45
Ma 25.11.2019
14:15 - 15:45
Ma 2.12.2019
14:15 - 15:45
Ma 13.1.2020
14:15 - 15:45
Ma 20.1.2020
14:15 - 15:45
Ma 27.1.2020
14:15 - 15:45
Ma 3.2.2020
14:15 - 15:45
Ma 10.2.2020
14:15 - 15:45
Ma 17.2.2020
14:15 - 15:45
Ma 24.2.2020
14:15 - 15:45
Ti 24.3.2020
14:15 - 15:45

Kuvaus

Kurssin suoritettuaan opiskelija on saanut uutta vauhtia ja varmuutta omaan tutkielmansa tekemiseen ja sen loppuun saattamiseen. Hän on täydentänyt olemassa olevia tekstejään ja tuottanut uutta tekstiä siten, että tutkielma on loppuviimeistelyä vaille jättökunnossa.

Tapaamisissa työstetään eteenpäin omaa kirkkohistorian opinnäytetyötä. Kurssi ajoittuu varsinaisen tutkielmaseminaarin jälkeiseen aikaan. Kurssi on suunnattu erityisesti niille, joiden tavoitteena on saada tutkielma valmiiksi kevään 2020 aikana.

Tapaamisissa käsitellään osallistujien gradutekstejä. Niissä keskustellaan myös tutkimustyön eri vaiheisiin liittyvistä haasteista ja kompastuskivistä, ja pyritään vahvistamaan konkreettisia käytänteitä, joiden on tutkimusten mukaan havaittu edistävän opinnäytetyön valmistumista. Tapaamiset järjestetään viikoittain, jotta työskentelyyn ei tule haittaavia taukoja. Kurssi tarjoaa tilan myös opiskelijoiden keskinäiselle vertaistuelle. Lisäksi seminaariin sisältyy opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaista henkilökohtaista ohjausta.

Kurssi on vapaaehtoinen. Parhaimman hyödyn ja vertaistuen omalle työskentelylleen saa kun sitoutuu viikottaisiin tapaamisiin. Kukin osallistuja tuo kurssille useamman tekstin omasta tutkielmastaan. Toimitettavien tekstien pituus vaihtelee yhtäältä käsiteltävän aiheen tai osa-alueen (esim. dispositio, yhden lähteen analyysi ja sen tarkastelu tutkimuskirjallisuuden valossa, yksi alaluku, tutkimuksen johtopäätökset) ja toisaalta tutkielman tekijän oman kirjoitusvaiheen mukaan.

Ohjaus ei korvaa työn varsinaisen ohjaajan (= oman graduseminaarin vetäjä tai muu erikseen nimetty opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö) ohjauspanosta vaan täydentää sitä.

Kurssilla ei ole loppusuoritusta eikä siitä saa opintopisteitä.