Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Uskonnonfilosofian seminaari 5 Cr Seminaari 1.5.2020 - 30.4.2021
Dogmatiikan (soteriologia) seminaari 5 Cr Seminaari 1.5.2020 - 30.4.2021
Ekumeniikan seminaari 5 Cr Seminaari 1.5.2020 - 30.4.2021
Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan seminaari 5 Cr Seminaari 1.5.2020 - 30.4.2021
Uskonnonfilosofian seminaari 5 Cr Seminaari 29.10.2019 - 25.2.2020
Kristologian seminaari 5 Cr Seminaari 28.10.2019 - 23.4.2020
Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan seminaari 5 Cr Seminaari 12.9.2019 - 16.4.2020
Ekumeniikan seminaari: Toivon teologia 5 Cr Seminaari 10.9.2019 - 28.4.2020
Uskonnonfilosofian seminaari 5 Cr Seminaari 6.11.2018 - 19.2.2019
Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan seminaari 5 Cr Seminaari 31.10.2018 - 27.3.2019
Ekumeniikan seminaari: Teologiset ihmiskäsitykset 5 Cr Seminaari 5.9.2018 - 10.4.2019
Dogmatiikan seminaari 5 Cr Seminaari 5.9.2018 - 20.2.2019
Systemaattisen teologian seminaari: Uskonnonfilosofian seminaari 5 Cr Seminaari 15.11.2017 - 3.5.2018
Systemaattisen teologian seminaari: Teologisen etiikan ja sosiaalietiikan seminaari 5 Cr Seminaari 21.9.2017 - 13.3.2018
Dogmatiikan seminaari 5 Cr Seminaari 4.9.2017 - 26.2.2018
Systemaattisen teologian seminaari: Ekumeniikan seminaari 5 Cr Seminaari 4.9.2017 - 7.5.2018