Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 4.9.2017
11:15 - 14:45
Ma 18.9.2017
11:15 - 14:45
Ma 2.10.2017
11:15 - 14:45
Ma 16.10.2017
11:15 - 14:45
Ma 30.10.2017
11:15 - 14:45
Ma 13.11.2017
11:15 - 14:45
Ma 27.11.2017
11:15 - 14:45
Ma 11.12.2017
11:15 - 14:45
Ma 15.1.2018
10:15 - 13:45
Ma 29.1.2018
10:15 - 13:45
Ma 12.2.2018
10:15 - 13:45
Ma 26.2.2018
10:15 - 13:45

Kuvaus

Seminaarin jälkeen opiskelija on perehtynyt tutkimusalaansa ja tutkimusaiheeseensa sekä laatinut opinnäytteen. Hän osaa kerätä ja järjestää tutkimusaihettaan koskevaa kirjallisuutta sekä hallitsee sitä koskevan lähdekritiikin. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua. Hän kykenee analysoimaan tutkimusalansa tekstiä ja asettamaan sille kysymyksiä. Hän kykenee esittämään analyysin tulokset selkeästi ja johdonmukaisesti sekä argumentoimaan tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.