Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
9.4.2018 klo 15:00 - 24.4.2018 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ke 31.10.2018
12:15 - 15:45
Ke 14.11.2018
12:15 - 15:45
Ke 28.11.2018
12:15 - 15:45
Ke 5.12.2018
12:15 - 15:45
Ke 16.1.2019
12:15 - 15:45
Ke 23.1.2019
12:15 - 15:45
Ke 6.2.2019
12:15 - 15:45
Ke 13.2.2019
12:15 - 15:45
Ke 27.2.2019
12:15 - 15:45
Ke 13.3.2019
12:15 - 15:45
Ke 20.3.2019
12:15 - 15:45
Ke 27.3.2019
12:15 - 15:45

Kuvaus

Seminaarin jälkeen opiskelija on perehtynyt tutkimusalaansa ja tutkimusaiheeseensa sekä laatinut opinnäytteen. Hän osaa kerätä ja järjestää tutkimusaihettaan koskevaa kirjallisuutta sekä hallitsee sitä koskevan lähdekritiikin. Hän osaa käydä tieteellistä keskustelua. Hän kykenee analysoimaan tutkimusalansa tekstiä ja asettamaan sille kysymyksiä. Hän kykenee esittämään analyysin tulokset selkeästi ja johdonmukaisesti sekä argumentoimaan tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla.

Seminaarissa opetellaan ja harjoitellaan tekstianalyyttisten menetelmien käyttöä ajankohtaisten teologisen etiikan ja sosiaalietiikan teemojen tutkimiseen.

Seminaarissa keskitytään tutkielmien valmiiksi saattamiseen kirjoittamalla osia tutkielmasta.