Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
1.4.2020 klo 15:00 - 5.5.2020 klo 23:59

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 12.11.2020
12:00 - 16:00
Pe 13.11.2020
12:00 - 16:00
Ke 9.12.2020
12:00 - 17:00
Pe 11.12.2020
12:00 - 17:00
Ke 14.4.2021
12:00 - 17:00
To 15.4.2021
12:00 - 17:00
Ke 19.5.2021
12:00 - 17:00
To 20.5.2021
12:00 - 17:00

Kuvaus

Seminaarin suoritettuaan opiskelija:

- on perehtynyt tutkimusalaansa ja tutkimusaiheeseensa,

- osaa käyttää tutkimusteemaansa liittyviä lähteitä ja tutkimuskirjallisuutta,

- osaa esittää omia tutkimustuloksiaan kirjallisesti ja suullisesti selkeästi ja johdonmukaisesti sekä argumentoida tieteellisesti hyväksyttävällä tavalla,

- osaa käydä tieteellistä keskustelua,

- osaa antaa rakentavasti kriittistä palautetta toisten opiskelijoiden töistä,

- ja kykenee saattamaan itsenäisesti valmiiksi ohjatun opinnäytetyön.

Seminaari sijoittuu lukuvuodelle 2020-21, mutta siihen saattaa liittyä ennakkotyöskentelyä jo keväällä 2020.

Tutustu lukuvuoden 2020-21 seminaareihin: https://blogs.helsinki.fi/tu-maisteri